Lista gatunkowa

Poniższe zestawienie zawiera spis gatunków, podgatunków oraz mieszańców międzygatunkowych ptaków, o obserwacjach których informacje gromadzone są w ramach Wielkopolskiej Kartoteki Ornitologicznej.

Obserwacje z okresu lęgowego są klasyfikowane do kategorii lęgowości wg poniższej tabeli:

AGNIAZDOWANIE MOŻLIWE
Opojedyncze ptaki obserwowane w środowisku lęgowym
Sjednorazowa obserwacja śpiewającego lub odbywającego loty tokowe samca
Rrodzina (jeden ptak lub para) z lotnymi młodymi
BGNIAZDOWANIE PRAWDOPODOBNE
PRpara ptaków obserwowana w siedlisku lęgowym
TEzajęte terytorium lęgowe
KTkopulacja, toki
OModwiedzanie miejsca nadającego się na gniazdo (dot. dziuplaków)
NPgłosy niepokoju sugerujące bliskość gniazda lub lęgu
PLplama lęgowa (u ptaka trzymanego w ręku)
BUbudowa gniazda lub drążenie dziupli
CGNIAZDOWANIE PEWNE
UDAodwodzenie od gniazda lub młodych
GNSgniazdo nowe lub skorupy jaj z danego roku
WYSgniazdo wysiadywane
PODptaki z pokarmem dla młodych lub odchodami piskląt
JAJgniazdo z jajami
PISgniazdo z pisklętami
MŁOmłode zagniazdowniki nielotne lub słabo lotne lub podloty gniazdowników poza gniazdem

W przypadku obserwacji osobników wykazujących zachowania lęgowe, wskazane jest podjęcie w terenie próby uzyskania jak najbardziej precyzyjnej informacji o statusie lęgowym danego osobnika/ów celem zaklasyfikowania do jednej z powyższych kategorii lęgowości.

Zachęca się osoby współpracujące z WKO, do precyzyjnego lokalizowania (na mapie w formularzu obserwacji) stwierdzeń pojedynczych par lęgowych (lub terytorialnych samców) w przypadku kontroli nieobejmującej całości stanowiska. W przypadku kontroli całości stanowiska (np. jeziora), wskazane jest podanie łącznej liczby par lęgowych (lub terytorialnych samców) stwierdzonych w obrębie stanowiska.

Kolumna Dokumentacja informuje o wymogu ("tak") dokumentacji (foto, fono, wideo) obserwacji rzadkich lub trudnych w identyfikacji gatunków, podgatunków lub mieszańców międzygatunkowych ptaków.

Objaśnienie do kolumny Kartoteka:
W - Wszystkie obserwacje
L - Obserwacje ptaków wykazujących zachowania lęgowe.
N - Obserwacje ptaków nie wykazujących zachowań lęgowych.
F - Obserwacje fenologiczne. UWAGA: W danym roku kalendarzowym gromadzone są informacje o stwierdzeniach osobników danego gatunku obejmujące 10 najwcześniejszych (przyloty) oraz 10 najpóźniejszych dat (odloty), w których miały miejsce obserwacje.
D - Obserwacje spoza typowego dla gatunku okresu przebywania w regionie.
S - Stada, których wielkość jest równa lub przekracza podany próg liczebności. UWAGA: Dotyczy również osobników migrujących, obserwowanych w ściśle określonym przedziale czasowym i miejscu.
Z - Obserwacje z okresu zimowania danego gatunku w regionie (01.12 - 28.02). UWAGA: Daty graniczne różnią się pomiędzy gatunkami.
M - Stwierdzenia martwych ptaków

Ostatnia modyfikacja Listy: 8-03-2017

LP. Gatunek Komisja Faunistyczna Kartoteka Dokumentacja Uwagi
1 Alczyk
Alle alle
Wszystkie W Tak
2 Alka
Alca torda
Wszystkie W Tak
3 Batalion
Calidris pugnax
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
4 Bażant
Phasianus colchicus
M
5 Bączek
Ixobrychus minutus
W
6 Bąk
Botaurus stellaris
W
7 Bekasik
Lymnocryptes minimus
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
8 Bernikla białolica
Branta leucopsis
W
9 Bernikla białolica x Gęś sp.
Branta leucopsis x Anser sp.
W Tak
10 Bernikla kanadyjska
Branta canadensis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
11 Bernikla kanadyjska x Gęgawa
Branta canadensis x Anser anser
W Tak
12 Bernikla obrożna
Branta bernicla
W Tak
13 Bernikla północna
Branta hutchinsii
Wszystkie W Tak
14 Bernikla rdzawoszyja
Branta ruficollis
W Tak
15 Białorzytka
Oenanthe oenanthe
W
16 Białorzytka płowa
Oenanthe isabellina
Wszystkie W Tak
17 Białorzytka pstra
Oenanthe pleschanka
Wszystkie W Tak
18 Białorzytka pustynna
Oenanthe deserti
Wszystkie W Tak
19 Białorzytka rdzawa
Oenanthe hispanica
Wszystkie W Tak
20 Białozór
Falco rusticolus
Wszystkie W Tak
21 Biegus arktyczny
Calidris melanotos
Wszystkie W Tak
22 Biegus białorzytny
Calidris fuscicollis
Wszystkie W Tak
23 Biegus długoskrzydły
Calidris bairdii
Wszystkie W Tak
24 Biegus karłowaty
Calidris minutilla
Wszystkie W Tak
25 Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
W
26 Biegus malutki
Calidris minuta
W
27 Biegus mały
Calidris temminckii
W
28 Biegus morski
Calidris maritima
Wszystkie W Tak
29 Biegus płaskodzioby
Calidris falcinellus
W Tak
30 Biegus płowy
Calidris subruficollis
Wszystkie W Tak
31 Biegus rdzawy
Calidris canutus
W Tak
32 Biegus tundrowy
Calidris pusilla
Wszystkie W Tak
33 Biegus wielki
Calidris tenuirostris
Wszystkie W Tak
34 Biegus zmienny
Calidris alpina
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
35 Bielaczek
Mergus albellus
W
36 Bielik
Haliaeetus albicilla
W
37 Birginiak
Polystica stelleri
Wszystkie W Tak
38 Błotniak łąkowy
Circus pygargus
W
39 Błotniak stawowy
Circus aeruginosus
L, F, Z, S≥5,M Z = 15.10.-15.03.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
40 Błotniak stepowy
Circus macrourus
W Tak
41 Błotniak zbożowy
Circus cyaneus
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
42 Bocian biały
Ciconia ciconia
F, Z, S≥20, M Z = 15.10.-15.03.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
43 Bocian czarny
Ciconia nigra
W
44 Bogatka
Parus major
M
45 Brodziec piegowaty
Tringa melanoleuca
Wszystkie W Tak
46 Brodziec piskliwy
Actitis hypoleucos
W
47 Brodziec plamisty
Actitis macularius
Wszystkie W Tak
48 Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
49 Brodziec śniady
Tringa erythropus
W
50 Brodziec żółtonogi
Tringa flavipes
Wszystkie W Tak
51 Brzegówka
Riparia riparia
L, F, S≥100, M
52 Brzęczka
Locustella luscinioides
F,M
53 Cierlik
Emberiza cirlus
Wszystkie W Tak
54 Cierniówka
Sylvia communis
F,M
55 Cietrzew
Tetrao tetrix
W Tak
56 Cudokaczka
Callonetta leucophrys
Wszystkie W Tak
57 Cyraneczka
Anas crecca
W
58 Cyraneczka karolińska
Anas carolinensis
Wszystkie W Tak
59 Cyranka
Anas querquedula
W
60 Cyranka modroskrzydła
Anas discors
Wszystkie W Tak
61 Czajka
Vanellus vanellus
L, Z, S≥500,M Z = 01.12.-31.01.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
62 Czajka stepowa
Valellus leucurus
Wszystkie W Tak
63 Czajka towarzyska
Vanellus gregarius
Wszystkie W Tak
64 Czapla biała
Ardea alba
Lęgi L, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.; Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
65 Czapla modronosa
Ardeola ralloides
Wszystkie W Tak
66 Czapla nadobna
Egretta garzetta
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
67 Czapla purpurowa
Ardea purpurea
Lęgi W Tak
68 Czapla siwa
Ardea cinerea
L, Z, S≥20,M Z = 01.12.-31.01.
69 Czapla złotawa
Bubulcus ibis
Wszystkie W Tak
70 Czarnogłówka
Poecile montanus
M
71 Czarnowron
Corvus corone
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
72 Czarnowron x Wrona siwa
Corvus corone x Corvus cornix
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
73 Czeczotka
Acanthis flammea
W
74 Czeczotka tundrowa
Acanthis hornemanni
Wszystkie W Tak
75 Czernica
Aythya fuligula
L, S≥20,M
76 Czernica x Głowienka
Aythya fuligula x Aythya ferina
W Tak
77 Czernica x Ogorzałka
Aythya fuligula x Aythya marila
W Tak
78 Czernica x Podgorzałka
Aythya fuligula x Aythya nyroca
W Tak
79 Czerniczka
Aythya collaris
Wszystkie W Tak
80 Czubatka
Lophophanes cristatus
M
81 Czuprynka
Anas falcata
Wszystkie W Tak
82 Czyż
Carduelis spinus
L, S≥100,M
83 Derkacz
Crex crex
W
84 Drop
Otis tarda
Wszystkie W Tak
85 Drozd czarnogardły
Turdus atrogularis
Wszystkie W Tak
86 Drozd obrożny
Turdus torquatus
W Tak
87 Drozd oliwkowy
Turdus obscurus
Wszystkie W Tak
88 Drozd rdzawogardły
Turdus ruficollis
Wszystkie W Tak
89 Drozd rdzawoskrzydły
Turdus eunomus
Wszystkie W Tak
90 Drozd rdzawy
Turdus naumanni
Wszystkie W Tak
91 Drozdoń ciemny
Geokichla sibirica
Wszystkie W Tak
92 Drozdoń pstry
Zoothera dauma
Wszystkie W Tak
93 Droździk
Turdus iliacus
W
94 Drzemlik
Falco columbarius
W
95 Dubelt
Gallinago media
W Tak
96 Dudek
Upupa epops
W
97 Dymówka
Hirundo rustica
F, S≥500,M
98 Dzierlatka
Galerida cristata
W
99 Dzierzba czarnoczelna
Lanius minor
Wszystkie W Tak
100 Dzierzba pustynna
Lanius isabellinus
Wszystkie W Tak
101 Dzierzba rudogłowa
Lanius senator
Wszystkie W Tak
102 Dzięcioł białogrzbiety
Dendrocopos leucotos
W Tak
103 Dzięcioł białoszyi
Dendrocopos syriacus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
104 Dzięcioł duży
Dendrocopos major
M
105 Dzięcioł średni
Dendrocopos medius
M
106 Dzięcioł trójpalczasty
Picoides tridactylus
W Tak
107 Dzięcioł zielonosiwy
Picus canus
W Tak
108 Dzięcioł zielony
Picus viridis
M
109 Dzięcioł zielony x dzięcioł zielonosiwy
Picus viridis x Picus canus
W Tak
110 Dzięciołek
Dendrocopos minor
L, M
111 Dziwonia
Erythrina erythrina
W
112 Dzwoniec
Chloris chloris
S≥50,M
113 Edredon
Somateria mollissima
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
114 Flaming mały
Phoenicopterus minor
Wszystkie W Tak
115 Flaming różowy
Phoenicopterus roseus
Wszystkie W Tak
116 Gadożer
Circaetus gallicus
Wszystkie W Tak
117 Gajówka
Sylvia borin
F,M
118 Gawron
Corvus frugilegus
L, S≥500,M
119 Gągoł
Bucephala clangula
L, S≥20,M
120 Gągołek
Bucephala albeola
Wszystkie W Tak
121 Gąsiorek
Lanius collurio
F,M
122 Gęgawa
Anser anser
L, Z, S≥50,M Z = 01.12.-31.01.
123 Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
124 Gęś białoczelna
Anser albifrons
D, F, Z, S≥500,M Z = 01.12.-31.01.
125 Gęś krótkodzioba
Anser brachyrhynchus
W Tak
126 Gęś mała
Anser erythropus
W Tak
127 Gęś tybetańska
Anser indicus
W Tak
128 Gęś zbożowa
Anser fabalis
D, F, S≥1000,M
129 Gil
Pyrrhula pyrrhula
L, S≥20,M
130 Głowienka
Aythya ferina
L, S≥20,M
131 Głowienka x Podgorzałka
Aythya ferina x Aythya nyroca
W Tak
132 Głuszec
Tetrao urogallus
W Tak
133 Głuszek
Emberiza cia
Wszystkie W Tak
134 Górniczek
Eremophila alpestris
W Tak
135 Grubodziób
Coccothraustes coccothraustes
S≥20,M
136 Grzywacz
Columba palumbus
Z, S≥200 ,M Z = 01.12.-31.01.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
137 Grzywienka
Chenonetta jubata
Wszystkie W Tak
138 Hełmiatka
Netta rufina
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
139 Ibis czczony
Threskiornis aethiopicus
Wszystkie W Tak
140 Ibis grzywiasty
Geronticus eremita
Wszystkie W Tak
141 Ibis kasztanowaty
Plegadis falcinellus
Wszystkie W Tak
142 Jarząbek
Bonasia bonasia
W Tak
143 Jarzębatka
Sylvia nisoria
W
144 Jaskółka rudawa
Cecropis daurica
Wszystkie W Tak
145 Jastrząb
Accipiter gentilis
L, S≥5,M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
146 Jemiołuszka
Bombycilla garrulus
W
147 Jer
Fringilla montifringilla
Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
148 Jerzyk
Apus apus
L, F,M L = poza aglomeracjami miast
149 Jerzyk alpejski
Tachymarptis melba
Wszystkie W Tak
150 Jerzyk blady
Apus pallidus
Wszystkie W Tak
151 Kalandra czarna
Melanocorypha yeltoniensis
Wszystkie W Tak
152 Kalandra szara
Melanocorypha calandra
Wszystkie W Tak
153 Kamieniuszka
Histrionicus histrionicus
Wszystkie W Tak
154 Kamusznik
Arenaria interpres
W Tak
155 Kania czarna
Milvus migrans
W
156 Kania ruda
Milvus milvus
W
157 Kapturka
Sylvia atricapilla
F, Z,M Z = 15.10.-15.03.
158 Kapturnik
Lophodytes cucullatus
Wszystkie W Tak
159 Karliczka
Porzana pusilla
Wszystkie W Tak
160 Karolinka
Aix sponsa
W Tak Dokumentacja fotograficzna wymagana jest tylko w przypadku samic i ptaków młodocianych
161 Kawka
Corvus monedula
S≥200,M
162 Kazarka rdzawa
Tadorna ferruginea
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
163 Kląskawka
Saxicola rubicola
W
164 Kląskawka syberyjska
Saxicola maurus
Wszystkie W Tak
165 Kobczyk
Falco vespertinus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
166 Kobuz
Falco subbuteo
W W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
167 Kokoszka
Gallinula chloropus
Z,M Z = 01.12.-28.02.
168 Kopciuszek
Phoenicurus ochruros
F, Z,M Z = 01.12.-28.02.
169 Kormoran
Phalacrocorax carbo
L, S≥100,M
170 Kormoran czubaty
Phalacrocorax aristotelis
Wszystkie W Tak
171 Kormoran mały
Phalacrocorax pygmeus
Wszystkie W Tak
172 Kos
Turdus merula
S≥20,M
173 Kowalik
Sitta europaea
M
174 Krakwa
Anas strepera
W
175 Kraska
Coracias garrulus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
176 Krętogłów
Jynx torquilla
W
177 Krogulec
Accipiter nisus
L, S≥5, M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
178 Krogulec krótkonogi
Accipiter brevipes
Wszystkie W Tak
179 Kropiatka
Porzana porzana
W
180 Kruk
Corvus corax
S≥20, M
181 Krwawodziób
Tringa totanus
W
182 Krzyżodziób modrzewiowy
Loxia leucoptera
Wszystkie W Tak
183 Krzyżodziób sosnowy
Loxia pytyopsittacus
Wszystkie W Tak
184 Krzyżodziób świerkowy
Loxia curvirostra
W
185 Krzyżówka
Anas platyrhynchos
S≥1000,M
186 Krzyżówka x rożeniec
Anas platyrhynchos x Anas acuta
W Tak
187 Kszyk
Gallinago gallinago
W
188 Kukułka
Cuculus canorus
F,M
189 Kulczyk
Serinus serinus
F, Z, S≥5,M Z = 15.10.-15.03.
190 Kulik mniejszy
Numenius phaeopus
W
191 Kulik wielki
Numenius arquata
W
192 Kulon
Burhinus oedicnemus
Wszystkie W Tak
193 Kurhannik
Buteo rufinus
W Tak
194 Kuropatwa
Perdix perdix
W
195 Kwiczoł
Turdus pilaris
L, S≥100, M L = kolonie lęgowe (>5 gniazd) poza osiedlami ludzkimi.
196 Kwokacz
Tringa nebularia
W
197 Lelek
Caprimulgus europaeus
W
198 Lerka
Lullula arborea
F, Z, S≥20, M Z = 01.12.-28.02.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
199 Lodowiec
Gavia immer
Wszystkie W Tak
200 Lodówka
Clangula hyemalis
W Tak
201 Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
W
202 Łabędź czarny
Cygnus atratus
Wszystkie W Tak
203 Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
W
204 Łabędź niemy
Cygnus olor
Z, S≥50,M Z = 01.12.-28.02.; Z = S≥20
205 Łabędź niemy odmiany polskiej
Cygnus olor immutabilis
W
206 Łęczak
Tringa glareola
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
207 Łozówka
Acrocephalus palustris
F,M
208 Łuskowiec
Pinicola enucleator
Wszystkie W Tak
209 Łyska
Fulica atra
S≥100, M
210 Makolągwa
Linaria cannabina
S≥20,M
211 Mandarynka
Aix galericulata
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
212 Markaczka
Melanitta nigra
W Tak
213 Markaczka amerykańska
Melanitta americana
Wszystkie W Tak
214 Marmurka
Marmoretta angustirostris
Wszystkie W Tak
215 Mazurek
Passer montanus
S≥50,M
216 Mewa białogłowa
Larus cachinnans
L, S≥100,M
217 Mewa blada
Larus hyperboreus
Wszystkie W Tak
218 Mewa cienkodzioba
Chroicocephalus genei
Wszystkie W Tak
219 Mewa czarnogłowa
Ichthyaetus melanocephalus
W Tak
220 Mewa czarnogłowa x Śmieszka
Ichthyaetus melanocephalus x Chroicocephalus ridibundus
W Tak
221 Mewa delawarska
Larus delawarensis
Wszystkie W Tak
222 Mewa karaibska
Larus atricilla
Wszystkie W Tak
223 Mewa mała
Hydrocoloeus minutus
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
224 Mewa modrodzioba
Pagophila eburnea
Wszystkie W Tak
225 Mewa obrożna
Larus sabini
Wszystkie W Tak
226 Mewa ochocka
Larus schistisagus
Wszystkie W Tak
227 Mewa polarna
Larus glaucoides
Wszystkie W Tak
228 Mewa romańska
Larus michahelis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
229 Mewa różowa
Rhodostethia rosea
Wszystkie W Tak
230 Mewa siodłata
Larus marinus
W Tak
231 Mewa siwa
Larus canus
L, S≥20,M
232 Mewa srebrzysta
Larus argentatus
L, S≥100,M
233 Mewa srebrzysta kompleks
Larus argentatus sensu lato
L, S≥100,M
234 Mewa trójpalczasta
Rissa tridactyla
W Tak
235 Mewa żółtonoga
Larus fuscus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
236 Modraczek
Tarsiger cyanurus
Wszystkie W Tak
237 Modraszka
Cyanistes caeruleus
M
238 Mornel
Charadrius morinellus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
239 Muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis
W Tak
240 Muchołówka mała
Ficedula parva
W
241 Muchołówka szara
Muscicapa striata
F,M
242 Muchołówka żałobna
Ficedula hypoleuca
F,M
243 Myszołów
Buteo buteo
S≥5,M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
244 Myszołów włochaty
Buteo lagopus
W
245 Nagórnik
Monticola saxatilis
Wszystkie W Tak
246 Nur białodzioby
Gavia adamsii
Wszystkie W Tak
247 Nur czarnoszyi
Gavia arctica
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
248 Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
W Tak
249 Nurogęś
Mergus merganser
L, S≥20,M
250 Ogorzałka
Aythya marila
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
251 Ogorzałka mała
Aythya affinis
Wszystkie W Tak
252 Ohar
Tadorna tadorna
W Tak
253 Oknówka
Delichon urbicum
L, F, S≥100,M L = kolonie lęgowe >10 gniazd.
254 Orlica
Larus ichthyaetus
Wszystkie W Tak
255 Orlik grubodzioby
Clanga clanga
Wszystkie W Tak
256 Orlik krzykliwy
Clanga pomarina
W Tak
257 Orlik sp.
Clanga sp.
W Tak
258 Orłosęp
Gypaetus barbatus
Wszystkie W Tak
259 Ortolan
Emberiza hortulana
F,M
260 Orzechówka
Nucifraga caryocatactes
W Tak
261 Orzeł cesarski
Aquila heliaca
Wszystkie W Tak
262 Orzeł przedni
Aquila chrysaetos
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
263 Orzeł stepowy
Aquila nipalensis
Wszystkie W Tak
264 Orzełek
Hieraaetus pennatus
Wszystkie W Tak
265 Osetnik
Carduelis citrinella
Wszystkie W Tak
266 Ostrygojad
Haematopus ostralegus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
267 Pasterz
Pastor roseus
Wszystkie W Tak
268 Paszkot
Turdus viscivorus
L, Z, S≥5,M Z = 01.12.-31.01.
269 Pelikan kędzierzawy
Pelecanus crispus
Wszystkie W Tak
270 Pelikan mały
Pelecanus rufescens
Wszystkie W Tak
271 Pelikan różowy
Pelecanus onocrotalus
Wszystkie W Tak
272 Pełzacz leśny
Certhia familiaris
M
273 Pełzacz ogrodowy
Certhia brachydactyla
M
274 Perkoz dwuczuby
Podiceps cristatus
Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
275 Perkoz grubodzioby
Podilymbus podiceps
Wszystkie W Tak
276 Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
W
277 Perkoz rogaty
Podiceps auritus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
278 Perkozek
Tachybaptus ruficollis
L, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
279 Piaskowiec
Calidris alba
W Tak
280 Piecuszek
Phylloscopus trochilus
F,M
281 Piegża
Sylvia curruca
F,M
282 Pierwiosnek
Phylloscopus collybita
F, Z,M Z = 15.10.-15.03.
283 Pierwiosnek syberyjski
Phylloscopus collybita tristis
Wszystkie W Tak
284 Pleszka
Phoenicurus phoenicurus
F,M
285 Pleszka białogłowa
Phoenicurus leucocephalus
Wszystkie W Tak
286 Pleszka x Kopciuszek
Phoenicurus phoenicurus x Phoenicurus ochruros
W Tak
287 Pliszka brytyjska
Motacilla alba yarrellii
Wszystkie W Tak
288 Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
289 Pliszka cytrynowa x Pliszka żółta
Motacilla citreola x Motacilla flava
W Tak
290 Pliszka czarnogłowa
Motacilla flava feldegg
Wszystkie W Tak
291 Pliszka górska
Motacilla cinerea
W
292 Pliszka siwa
Motacilla alba
F, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
293 Pliszka sp.
Motacilla sp.
W Tak
294 Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
295 Pliszka żółta
Motacilla flava
F, S≥20,M
296 Pliszka żółtawa
Motacilla flava flavissima
Wszystkie W Tak
297 Pluszcz
Cinclus cinclus
W Tak
298 Płaskonos
Anas clypeata
W
299 Płatkonóg płaskodzioby
Phalaropus fulicarius
Wszystkie W Tak
300 Płatkonóg szydłodzioby
Phalaropus lobatus
W Tak
301 Płochacz halny
Prunella collaris
Wszystkie W Tak
302 Płochacz syberyjski
Prunella montanella
Wszystkie W Tak
303 Płomykówka
Tyto alba
W
304 Podgorzałka
Aythya nyroca
W Tak
305 Podróżniczek
Luscinia svecica
W
306 Pokląskwa
Saxicola rubetra
F, S≥5,M
307 Pokrzewka aksamitna
Sylvia melanocephala
Wszystkie W Tak
308 Pokrzewka wąsata
Sylvia cantillans
Wszystkie W Tak
309 Pokrzywnica
Prunella modularis
Z, S≥5,M Z = 01.12.-28.02.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
310 Pomurnik
Tichodroma muraria
Wszystkie W Tak
311 Poświerka
Calcarius lapponicus
W Tak
312 Potrzeszcz
Emberiza calandra
S≥50,M
313 Potrzos
Emberiza schoeniclus
Z, S≥20,M Z = 01.12.-31.01.
314 Pójdźka
Athene noctua
W
315 Przepiórka
Coturnix coturnix
Z, F, M
316 Puchacz
Bubo bubo
W Tak
317 Pustułeczka
Falco naumanni
Wszystkie W Tak
318 Pustułka
Falco tinnunculus
L, S≥5,M L = poza aglomeracjami miast
319 Puszczyk
Strix aluco
W
320 Puszczyk mszarny
Strix nebulosa
Wszystkie W Tak
321 Puszczyk uralski
Strix uralensis
Wszystkie W Tak
322 Raniuszek
Aegithalos caudatus
S≥20,M
323 Raniuszek czarnobrewy
Aegithalos caudatus europaeus
W
324 Raróg
Falco cherrug
Wszystkie W Tak
325 Raróg górski
Falco biarmicus
Wszystkie W Tak
326 Remiz
Remiz pendulinus
F, Z, S≥20,M Z = 15.10.-15.03.
327 Rokitniczka
Acrocephalus schoenobaenus
F,M
328 Rożeniec
Anas acuta
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
329 Rożeniec białolicy
Anas bahamensis
Wszystkie W Tak
330 Rudzik
Erithacus rubecula
Z Z = 01.12.-31.01.
331 Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
W
332 Rybitwa białoskrzydła
Chlidonias leucopterus
W
333 Rybitwa białowąsa
Chlidonias hybrida
W
334 Rybitwa czarna
Chlidonias niger
W
335 Rybitwa czubata
Sterna sandvicensis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
336 Rybitwa krótkodzioba
Gelochelidon nilotica
Wszystkie W Tak
337 Rybitwa popielata
Sterna paradisaea
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
338 Rybitwa różowa
Sterna dougallii
Wszystkie W Tak
339 Rybitwa rzeczna
Sterna hirundo
W
340 Rybitwa wielkodzioba
Hydroprogne caspia
Lęgi W Tak
341 Rybołów
Pandion haliaetus
W
342 Rycyk
Limosa limosa
W
343 Rzepołuch
Linaria flavirostris
W
344 Samotnik
Tringa ochropus
W
345 Sęp kasztanowaty
Aegypius monachus
Wszystkie W Tak
346 Sęp płowy
Gyps fulvus
Wszystkie W Tak
347 Sierpiec
Bucephala islandica
Wszystkie W Tak
348 Sierpówka
Streptopelia decaocto
S≥50,M
349 Sieweczka mongolska
Charadrius mongolus
Wszystkie W Tak
350 Sieweczka morska
Charadrius alexandrinus
Wszystkie W Tak
351 Sieweczka obrożna
Charadrius hiaticula
W
352 Sieweczka pustynna
Charadrius leschenaultii
Wszystkie W Tak
353 Sieweczka rzeczna
Charadrius dubius
W
354 Siewka szara
Pluvialis dominica
Wszystkie W Tak
355 Siewka złota
Pluvialis apricaria
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
356 Siewka złotawa
Pluvialis fulva
Wszystkie W Tak
357 Siewnica
Pluvialis squatarola
W
358 Sikora lazurowa
Cyanistes cyanus
Wszystkie W Tak
359 Siniak
Columba oenas
W
360 Siwerniak
Anthus spinoletta
W Tak
361 Skowronek
Alauda arvensis
Z, S≥100,M Z = 01.12.-31.01.
362 Skowronek białoskrzydły
Alauda leucoptera
Wszystkie W Tak
363 Skowrończyk krótkopalcowy
Calandrella brachydactyla
Wszystkie W Tak
364 Słonka
Scolopax rusticola
W
365 Słowik rdzawy
Luscinia megarhynchos
F,M
366 Słowik syberyjski
Larvivora sibilans
Wszystkie W Tak
367 Słowik szary
Luscinia luscinia
F,M
368 Sokół skalny
Falco eleonorae
Wszystkie W Tak
369 Sokół wędrowny
Falco peregrinus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
370 Sosnówka
Periparus ater
M
371 Sowa jarzębata
Surnia ulula
Wszystkie W Tak
372 Sowa śnieżna
Bubo scandiacus
Wszystkie W Tak
373 Sójka
Garrulus glandarius
S≥20,M
374 Sójka syberyjska
Perisoreus infaustus
Wszystkie W Tak
375 Sóweczka
Glaucidium passerinum
W Tak
376 Sroka
Pica pica
S≥50,M
377 Srokosz
Lanius excubitor
W
378 Srokosz stepowy
Lanius excubitor homeyeri
W Tak
379 Sterniczka
Oxyura leucocephala
Wszystkie W Tak
380 Sterniczka jamajska
Oxyura jamaicensis
Wszystkie W Tak
381 Strepet
Tetrax tetrax
Wszystkie W Tak
382 Strumieniówka
Locustella fluviatilis
W
383 Strzyżyk
Troglodytes troglodytes
M
384 Syczek
Otus scops
Wszystkie W Tak
385 Szablodziób
Recurvirostra avosetta
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
386 Szczudłak
Himantopus himantopus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
387 Szczygieł
Carduelis carduelis
S≥20,M
388 Szlachar
Mergus serrator
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
389 Szlamiec długodzioby
Limnodromus scolopaceus
Wszystkie W Tak
390 Szlamnik
Limosa lapponica
W
391 Szpak
Sturnus vulgaris
Z, S≥1000,M Z = 01.12.-31.01.
392 Ścierwnik
Neophron percnopterus
Wszystkie W Tak
393 Ślepowron
Nycticorax nicticorax
W Tak
394 Śmieszka
Chroicocephalus ridibundus
L, S≥500,M
395 Śnieguła
Plectrophenax nivalis
W
396 Śnieżka
Montifringilla nivalis
Wszystkie W Tak
397 Śnieżyca cesarska
Anser canagicus
Wszystkie W Tak
398 Śnieżyca duża
Anser caerulescens
Wszystkie W Tak
399 Śnieżyca mała
Anser rossii
Wszystkie W Tak
400 Śpiewak
Turdus philomelos
Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
401 Świergotek drzewny
Anthus trivialis
F, S≥20,M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
402 Świergotek łąkowy
Anthus pratensis
Z, S≥20,M Z = 01.12.-31.01.
403 Świergotek nadmorski
Anthus petrosus
W Tak
404 Świergotek polny
Anthus campestris
W
405 Świergotek rdzawogardły
Anthus cervinus
W Tak
406 Świergotek szponiasty
Anthus richardi
Wszystkie W Tak
407 Świergotek tajgowy
Anthus hodgsoni
Wszystkie W Tak
408 Świerszczak
Locustella naevia
F,M
409 Świerszczak melodyjny
Locustella certhiola
Wszystkie W Tak
410 Świstun
Anas penelope
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
411 Świstun amerykański
Anas americana
Wszystkie W Tak
412 Świstun chilijski
Anas sibilatrix
Wszystkie W Tak
413 Świstunka ałtajska
Phylloscopus humei
Wszystkie W Tak
414 Świstunka brunatna
Phylloscopus fuscatus
Wszystkie W Tak
415 Świstunka górska
Phylloscopus bonelli
Wszystkie W Tak
416 Świstunka grubodzioba
Phylloscopus schwarzi
Wszystkie W Tak
417 Świstunka iberyjska
Phylloscopus ibericus
Wszystkie W Tak
418 Świstunka leśna
Phylloscopus sibilatrix
F,M
419 Świstunka północna
Phylloscopus borealis
Wszystkie W Tak
420 Świstunka złotawa
Phylloscopus proregulus
Wszystkie W Tak
421 Świstunka żółtawa
Phylloscopus inornatus
Wszystkie W Tak
422 Tamaryszka
Acrocephalus melanopogon
Wszystkie W Tak
423 Terekia
Xenus cinereus
Wszystkie W Tak
424 Trzciniak
Acrocephalus arundinaceus
F,M
425 Trzcinniczek
Acrocephalus scirpaceus
F,M
426 Trzcinniczek kaspijski
Acrocephalus agricola
Wszystkie W Tak
427 Trzmielojad
Pernis apivorus
W
428 Trznadel
Emberiza citrinella
S≥50,M
429 Trznadel białogłowy
Emberiza leucocephalos
Wszystkie W Tak
430 Trznadel czarnogłowy
Emberiza melanocephala
Wszystkie W Tak
431 Trznadel czubaty
Emberiza rustica
Wszystkie W Tak
432 Trznadel złotawy
Emberiza aureola
Wszystkie W Tak
433 Trznadel żółtogardły
Emberiza elegans
Wszystkie W Tak
434 Trznadelek
Emberiza pusilla
Wszystkie W Tak
435 Turkan
Somateria spectabilis
Wszystkie W Tak
436 Turkawka
Streptopelia turtur
W
437 Turkawka wschodnia
Streptopelia orientalis
Wszystkie W Tak
438 Uhla
Melanitta fusca
W Tak
439 Uhla garbonosa
Melanitta deglandi
Wszystkie W Tak
440 Uszatka
Asio otus
W
441 Uszatka błotna
Asio flammeus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
442 Warzęcha
Platalea leucorodia
Wszystkie W Tak
443 Wąsatka
Panurus biarmicus
W
444 Wieszczek
Pyrrhocorax graculus
Wszystkie W Tak
445 Wilga
Oriolus oriolus
F,M
446 Wireonek czerwonooki
Vireo olivaceus
W Tak
447 Włochatka
Aegolius funereus
W Tak
448 Wodniczka
Acrocephalus paludicola
W Tak
449 Wodnik
Rallus aquaticus
Z,M Z = 01.12.-28.02.
450 Wójcik
Phylloscopus trochiloides
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
451 Wrona siwa
Corvus cornix
S≥20,M
452 Wróbel
Passer domesticus
S≥50,M
453 Wróbel skalny
Petronia petronia
Wszystkie W Tak
454 Wydrzyk długosterny
Stercorarius longicaudus
Wszystkie W Tak
455 Wydrzyk ostrosterny
Stercorarius parasiticus
W Tak
456 Wydrzyk sp.
Stercorarius sp.
W Tak
457 Wydrzyk tęposterny
Stercorarius pomarinus
Wszystkie W Tak
458 Wydrzyk wielki
Stercorarius skua
Wszystkie W Tak
459 Zaganiacz
Hippolais icterina
F,M
460 Zaganiacz mały
Iduna caligata
Wszystkie W Tak
461 Zaganiacz szczebiotliwy
Hippolais polyglotta
Wszystkie W Tak
462 Zaroślówka
Acrocephalus dumetorum
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
463 Zausznik
Podiceps nigricollis
W
464 Zielonka
Porzana parva
W
465 Zięba
Fringilla coelebs
Z, S≥500,M Z = 01.12.-31.01.; Z = S≥50; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
466 Zimorodek
Alcedo atthis
W
467 Zniczek
Regulus ignicapilla
F, Z Z = 15.10.-15.03.
468 Żołna
Merops apiaster
W Tak
469 Żuraw
Grus grus
Z, S≥100,M Z = 01.12.-31.01.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
470 Żuraw stepowy
Grus virgo
Wszystkie W Tak
471 Żwirowiec łąkowy
Glareola pratincola
Wszystkie W Tak
472 Żwirowiec stepowy
Glareola nordmanni
Wszystkie W Tak