Lista gatunkowa

Poniższe zestawienie zawiera spis gatunków, podgatunków oraz mieszańców międzygatunkowych ptaków, o obserwacjach których informacje gromadzone są w ramach Wielkopolskiej Kartoteki Ornitologicznej.

Obserwacje z okresu lęgowego są klasyfikowane do kategorii lęgowości wg poniższej tabeli:

AGNIAZDOWANIE MOŻLIWE
Opojedyncze ptaki obserwowane w środowisku lęgowym
Sjednorazowa obserwacja śpiewającego lub odbywającego loty tokowe samca
Rrodzina (jeden ptak lub para) z lotnymi młodymi
BGNIAZDOWANIE PRAWDOPODOBNE
PRpara ptaków obserwowana w siedlisku lęgowym
TEzajęte terytorium lęgowe
KTkopulacja, toki
OModwiedzanie miejsca nadającego się na gniazdo (dot. dziuplaków)
NPgłosy niepokoju sugerujące bliskość gniazda lub lęgu
PLplama lęgowa (u ptaka trzymanego w ręku)
BUbudowa gniazda lub drążenie dziupli
CGNIAZDOWANIE PEWNE
UDAodwodzenie od gniazda lub młodych
GNSgniazdo nowe lub skorupy jaj z danego roku
WYSgniazdo wysiadywane
PODptaki z pokarmem dla młodych lub odchodami piskląt
JAJgniazdo z jajami
PISgniazdo z pisklętami
MŁOmłode zagniazdowniki nielotne lub słabo lotne lub podloty gniazdowników poza gniazdem

W przypadku obserwacji osobników wykazujących zachowania lęgowe, wskazane jest podjęcie w terenie próby uzyskania jak najbardziej precyzyjnej informacji o statusie lęgowym danego osobnika/ów celem zaklasyfikowania do jednej z powyższych kategorii lęgowości.

Zachęca się osoby współpracujące z WKO, do precyzyjnego lokalizowania (na mapie w formularzu obserwacji) stwierdzeń pojedynczych par lęgowych (lub terytorialnych samców) w przypadku kontroli nieobejmującej całości stanowiska. W przypadku kontroli całości stanowiska (np. jeziora), wskazane jest podanie łącznej liczby par lęgowych (lub terytorialnych samców) stwierdzonych w obrębie stanowiska.

Kolumna Dokumentacja informuje o wymogu ("tak") dokumentacji (foto, fono, wideo) obserwacji rzadkich lub trudnych w identyfikacji gatunków, podgatunków lub mieszańców międzygatunkowych ptaków.

Objaśnienie do kolumny Kartoteka:
W - Wszystkie obserwacje
L - Obserwacje ptaków wykazujących zachowania lęgowe.
N - Obserwacje ptaków nie wykazujących zachowań lęgowych.
F - Obserwacje fenologiczne. UWAGA: W danym roku kalendarzowym gromadzone są informacje o stwierdzeniach osobników danego gatunku obejmujące 10 najwcześniejszych (przyloty) oraz 10 najpóźniejszych dat (odloty), w których miały miejsce obserwacje.
D - Obserwacje spoza typowego dla gatunku okresu przebywania w regionie.
S - Stada, których wielkość jest równa lub przekracza podany próg liczebności. UWAGA: Dotyczy również osobników migrujących, obserwowanych w ściśle określonym przedziale czasowym i miejscu.
Z - Obserwacje z okresu zimowania danego gatunku w regionie (01.12 - 28.02). UWAGA: Daty graniczne różnią się pomiędzy gatunkami.
M - Stwierdzenia martwych ptaków

Ostatnia modyfikacja Listy: 8-03-2017

LP. Gatunek Komisja Faunistyczna Kartoteka Dokumentacja Uwagi
1 Alczyk
Alle alle
Wszystkie W Tak
2 Alka
Alca torda
Wszystkie W Tak
3 Batalion
Calidris pugnax
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
4 Bażant
Phasianus colchicus
M
5 Bączek
Ixobrychus minutus
W
6 Bąk
Botaurus stellaris
W
7 Bekasik
Lymnocryptes minimus
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
8 Bernikla białolica
Branta leucopsis
W
9 Bernikla białolica x Gęś sp.
Branta leucopsis x Anser sp.
W Tak
10 Bernikla kanadyjska
Branta canadensis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
11 Bernikla kanadyjska x Gęgawa
Branta canadensis x Anser anser
W Tak
12 Bernikla obrożna
Branta bernicla
W Tak
13 Bernikla północna
Branta hutchinsii
Wszystkie W Tak
14 Bernikla rdzawoszyja
Branta ruficollis
W Tak
15 Bernikla rdzawoszyja x Gęś białoczelna
Branta ruficollis x Anser albifrons
W Tak
16 Białorzytka
Oenanthe oenanthe
W
17 Białorzytka płowa
Oenanthe isabellina
Wszystkie W Tak
18 Białorzytka pstra
Oenanthe pleschanka
Wszystkie W Tak
19 Białorzytka pustynna
Oenanthe deserti
Wszystkie W Tak
20 Białorzytka rdzawa
Oenanthe hispanica
Wszystkie W Tak
21 Białozór
Falco rusticolus
Wszystkie W Tak
22 Biegus arktyczny
Calidris melanotos
Wszystkie W Tak
23 Biegus białorzytny
Calidris fuscicollis
Wszystkie W Tak
24 Biegus długoskrzydły
Calidris bairdii
Wszystkie W Tak
25 Biegus karłowaty
Calidris minutilla
Wszystkie W Tak
26 Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
W
27 Biegus malutki
Calidris minuta
W
28 Biegus mały
Calidris temminckii
W
29 Biegus morski
Calidris maritima
Wszystkie W Tak
30 Biegus płaskodzioby
Calidris falcinellus
W Tak
31 Biegus płowy
Calidris subruficollis
Wszystkie W Tak
32 Biegus rdzawy
Calidris canutus
W Tak
33 Biegus tundrowy
Calidris pusilla
Wszystkie W Tak
34 Biegus wielki
Calidris tenuirostris
Wszystkie W Tak
35 Biegus zmienny
Calidris alpina
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
36 Bielaczek
Mergus albellus
W
37 Bielik
Haliaeetus albicilla
W
38 Bielik olbrzymi
Haliaeetus pelagicus
Wszystkie W Tak
39 Birginiak
Polystica stelleri
Wszystkie W Tak
40 Błotniak łąkowy
Circus pygargus
W
41 Błotniak stawowy
Circus aeruginosus
L, F, Z, S≥5,M Z = 15.10.-15.03.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
42 Błotniak stepowy
Circus macrourus
W Tak
43 Błotniak zbożowy
Circus cyaneus
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
44 Bocian biały
Ciconia ciconia
F, Z, S≥20, M Z = 15.10.-15.03.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
45 Bocian czarny
Ciconia nigra
W
46 Bogatka
Parus major
M
47 Brodziec piegowaty
Tringa melanoleuca
Wszystkie W Tak
48 Brodziec piskliwy
Actitis hypoleucos
W
49 Brodziec plamisty
Actitis macularius
Wszystkie W Tak
50 Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
51 Brodziec śniady
Tringa erythropus
W
52 Brodziec żółtonogi
Tringa flavipes
Wszystkie W Tak
53 Brzegówka
Riparia riparia
L, F, S≥100, M
54 Brzęczka
Locustella luscinioides
F,M
55 Cierlik
Emberiza cirlus
Wszystkie W Tak
56 Cierniówka
Sylvia communis
F,M
57 Cietrzew
Lyrurus tetrix
W Tak
58 Cudokaczka
Callonetta leucophrys
Wszystkie W Tak
59 Cyraneczka
Anas crecca
W
60 Cyraneczka karolińska
Anas carolinensis
Wszystkie W Tak
61 Cyranka
Spatula querquedula
W
62 Cyranka modroskrzydła
Spatula discors
Wszystkie W Tak
63 Czajka
Vanellus vanellus
L, Z, S≥500,M Z = 01.12.-31.01.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
64 Czajka stepowa
Valellus leucurus
Wszystkie W Tak
65 Czajka towarzyska
Vanellus gregarius
Wszystkie W Tak
66 Czapla biała
Ardea alba
Lęgi L, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.; Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
67 Czapla modronosa
Ardeola ralloides
Wszystkie W Tak
68 Czapla nadobna
Egretta garzetta
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
69 Czapla purpurowa
Ardea purpurea
Lęgi W Tak
70 Czapla siwa
Ardea cinerea
L, Z, S≥20,M Z = 01.12.-31.01.
71 Czapla złotawa
Bubulcus ibis
Wszystkie W Tak
72 Czarnogłówka
Poecile montanus
M
73 Czarnowron
Corvus corone
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
74 Czarnowron x Wrona siwa
Corvus corone x Corvus cornix
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
75 Czeczotka
Acanthis flammea
W
76 Czeczotka brązowa
Acanthis cabaret
W Tak
77 Czeczotka tundrowa
Acanthis hornemanni
Wszystkie W Tak
78 Czernica
Aythya fuligula
L, S≥20,M
79 Czernica x Głowienka
Aythya fuligula x Aythya ferina
W Tak
80 Czernica x Ogorzałka
Aythya fuligula x Aythya marila
W Tak
81 Czernica x Podgorzałka
Aythya fuligula x Aythya nyroca
W Tak
82 Czerniczka
Aythya collaris
Wszystkie W Tak
83 Czubatka
Lophophanes cristatus
M
84 Czuprynka
Anas falcata
Wszystkie W Tak
85 Czyż
Spinus spinus
L, S≥100,M
86 Derkacz
Crex crex
W
87 Drop
Otis tarda
Wszystkie W Tak
88 Drozd czarnogardły
Turdus atrogularis
Wszystkie W Tak
89 Drozd obrożny
Turdus torquatus
W Tak
90 Drozd oliwkowy
Turdus obscurus
Wszystkie W Tak
91 Drozd rdzawogardły
Turdus ruficollis
Wszystkie W Tak
92 Drozd rdzawoskrzydły
Turdus eunomus
Wszystkie W Tak
93 Drozd rdzawy
Turdus naumanni
Wszystkie W Tak
94 Drozdoń ciemny
Geokichla sibirica
Wszystkie W Tak
95 Drozdoń pstry
Zoothera dauma
Wszystkie W Tak
96 Droździk
Turdus iliacus
W
97 Drzemlik
Falco columbarius
W Tak
98 Dubelt
Gallinago media
W Tak
99 Dudek
Upupa epops
W
100 Dymówka
Hirundo rustica
F, S≥500,M
101 Dzierlatka
Galerida cristata
W
102 Dzierzba czarnoczelna
Lanius minor
Wszystkie W Tak
103 Dzierzba pustynna
Lanius isabellinus
Wszystkie W Tak
104 Dzierzba rudogłowa
Lanius senator
Wszystkie W Tak
105 Dzięcioł białogrzbiety
Dendrocopos leucotos
W Tak
106 Dzięcioł białoszyi
Dendrocopos syriacus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
107 Dzięcioł duży
Dendrocopos major
M
108 Dzięcioł średni
Dendrocoptes medius
M
109 Dzięcioł trójpalczasty
Picoides tridactylus
W Tak
110 Dzięcioł zielonosiwy
Picus canus
W Tak
111 Dzięcioł zielony
Picus viridis
M
112 Dzięcioł zielony x dzięcioł zielonosiwy
Picus viridis x Picus canus
W Tak
113 Dzięciołek
Dryobates minor
L, M
114 Dziwonia
Erythrina erythrina
W
115 Dzwoniec
Chloris chloris
S≥50,M
116 Edredon
Somateria mollissima
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
117 Flaming mały
Phoenicopterus minor
Wszystkie W Tak
118 Flaming różowy
Phoenicopterus roseus
Wszystkie W Tak
119 Gadożer
Circaetus gallicus
Wszystkie W Tak
120 Gajówka
Sylvia borin
F,M
121 Gawron
Corvus frugilegus
L, S≥500,M
122 Gągoł
Bucephala clangula
L, S≥20,M
123 Gągołek
Bucephala albeola
Wszystkie W Tak
124 Gąsiorek
Lanius collurio
F,M
125 Gęgawa
Anser anser
L, Z, S≥50,M Z = 01.12.-31.01.
126 Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
127 Gęś białoczelna
Anser albifrons
D, F, Z, S≥500,M Z = 01.12.-31.01.
128 Gęś krótkodzioba
Anser brachyrhynchus
W Tak
129 Gęś mała
Anser erythropus
W Tak
130 Gęś tundrowa
Anser serrirostris
D, F, S≥1000, M
131 Gęś tybetańska
Anser indicus
W Tak
132 Gęś zbożowa
Anser fabalis
D, F, S≥1000, M
133 Gęś zbożowa kompleks
Anser fabalis sensu lato
D, F, S≥1000, M
134 Gil
Pyrrhula pyrrhula
L, S≥20,M
135 Głowienka
Aythya ferina
L, S≥20,M
136 Głowienka x Podgorzałka
Aythya ferina x Aythya nyroca
W Tak
137 Głuszec
Tetrao urogallus
W Tak
138 Głuszek
Emberiza cia
Wszystkie W Tak
139 Górniczek
Eremophila alpestris
W Tak
140 Grubodziób
Coccothraustes coccothraustes
S≥20,M
141 Grzywacz
Columba palumbus
Z, S≥200 ,M Z = 01.12.-31.01.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
142 Grzywienka
Chenonetta jubata
Wszystkie W Tak
143 Hełmiatka
Netta rufina
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
144 Ibis czczony
Threskiornis aethiopicus
Wszystkie W Tak
145 Ibis grzywiasty
Geronticus eremita
Wszystkie W Tak
146 Ibis kasztanowaty
Plegadis falcinellus
Wszystkie W Tak
147 Jarząbek
Bonasia bonasia
W Tak
148 Jarzębatka
Sylvia nisoria
W
149 Jaskółka rudawa
Cecropis daurica
Wszystkie W Tak
150 Jastrząb
Accipiter gentilis
L, S≥5,M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
151 Jemiołuszka
Bombycilla garrulus
W
152 Jer
Fringilla montifringilla
Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
153 Jerzyk
Apus apus
L, F,M L = poza aglomeracjami miast
154 Jerzyk alpejski
Tachymarptis melba
Wszystkie W Tak
155 Jerzyk blady
Apus pallidus
Wszystkie W Tak
156 Kalandra czarna
Melanocorypha yeltoniensis
Wszystkie W Tak
157 Kalandra szara
Melanocorypha calandra
Wszystkie W Tak
158 Kamieniuszka
Histrionicus histrionicus
Wszystkie W Tak
159 Kamusznik
Arenaria interpres
W Tak
160 Kania czarna
Milvus migrans
W
161 Kania ruda
Milvus milvus
W
162 Kaniuk
Elanus caeruleus
Wszystkie W Tak
163 Kapturka
Sylvia atricapilla
F, Z,M Z = 15.10.-15.03.
164 Kapturnik
Lophodytes cucullatus
Wszystkie W Tak
165 Karliczka
Porzana pusilla
Wszystkie W Tak
166 Karolinka
Aix sponsa
W Tak Dokumentacja fotograficzna wymagana jest tylko w przypadku samic i ptaków młodocianych
167 Kawka
Corvus monedula
S≥200,M
168 Kazarka rdzawa
Tadorna ferruginea
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
169 Kląskawka
Saxicola rubicola
W
170 Kląskawka syberyjska
Saxicola maurus
Wszystkie W Tak
171 Kobczyk
Falco vespertinus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
172 Kobuz
Falco subbuteo
W W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
173 Kokoszka
Gallinula chloropus
Z,M Z = 01.12.-28.02.
174 Kopciuszek
Phoenicurus ochruros
F, Z,M Z = 01.12.-28.02.
175 Kormoran
Phalacrocorax carbo
L, S≥100,M
176 Kormoran czubaty
Phalacrocorax aristotelis
Wszystkie W Tak
177 Kormoran mały
Phalacrocorax pygmeus
Wszystkie W Tak
178 Kos
Turdus merula
S≥20,M
179 Kowalik
Sitta europaea
M
180 Krakwa
Mareca strepera
W
181 Kraska
Coracias garrulus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
182 Krętogłów
Jynx torquilla
W
183 Krogulec
Accipiter nisus
L, S≥5, M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
184 Krogulec krótkonogi
Accipiter brevipes
Wszystkie W Tak
185 Kropiatka
Porzana porzana
W
186 Kruk
Corvus corax
S≥20, M
187 Krwawodziób
Tringa totanus
W
188 Krzyżodziób modrzewiowy
Loxia leucoptera
Wszystkie W Tak
189 Krzyżodziób sosnowy
Loxia pytyopsittacus
Wszystkie W Tak
190 Krzyżodziób świerkowy
Loxia curvirostra
W
191 Krzyżówka
Anas platyrhynchos
S≥1000,M
192 Krzyżówka x rożeniec
Anas platyrhynchos x Anas acuta
W Tak
193 Kszyk
Gallinago gallinago
W
194 Kukułka
Cuculus canorus
F,M
195 Kulczyk
Serinus serinus
F, Z, S≥5,M Z = 15.10.-15.03.
196 Kulik mniejszy
Numenius phaeopus
W
197 Kulik wielki
Numenius arquata
W
198 Kulon
Burhinus oedicnemus
Wszystkie W Tak
199 Kurhannik
Buteo rufinus
W Tak
200 Kuropatwa
Perdix perdix
W
201 Kwiczoł
Turdus pilaris
L, S≥100, M L = kolonie lęgowe (>5 gniazd) poza osiedlami ludzkimi.
202 Kwokacz
Tringa nebularia
W
203 Lelek
Caprimulgus europaeus
W
204 Lerka
Lullula arborea
F, Z, S≥20, M Z = 01.12.-28.02.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
205 Lodowiec
Gavia immer
Wszystkie W Tak
206 Lodówka
Clangula hyemalis
W Tak
207 Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
W
208 Łabędź czarny
Cygnus atratus
Wszystkie W Tak
209 Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
W
210 Łabędź niemy
Cygnus olor
Z, S≥50,M Z = 01.12.-28.02.; Z = S≥20
211 Łabędź niemy odmiany polskiej
Cygnus olor immutabilis
W
212 Łęczak
Tringa glareola
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
213 Łozówka
Acrocephalus palustris
F,M
214 Łuskowiec
Pinicola enucleator
Wszystkie W Tak
215 Łyska
Fulica atra
S≥100, M
216 Makolągwa
Linaria cannabina
S≥20,M
217 Mandarynka
Aix galericulata
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
218 Markaczka
Melanitta nigra
W Tak
219 Markaczka amerykańska
Melanitta americana
Wszystkie W Tak
220 Marmurka
Marmoretta angustirostris
Wszystkie W Tak
221 Mazurek
Passer montanus
S≥50,M
222 Mewa białogłowa
Larus cachinnans
L, S≥100,M
223 Mewa blada
Larus hyperboreus
Wszystkie W Tak
224 Mewa cienkodzioba
Chroicocephalus genei
Wszystkie W Tak
225 Mewa czarnogłowa
Ichthyaetus melanocephalus
W Tak
226 Mewa czarnogłowa x Śmieszka
Ichthyaetus melanocephalus x Chroicocephalus ridibundus
W Tak
227 Mewa delawarska
Larus delawarensis
Wszystkie W Tak
228 Mewa karaibska
Leucophaeus atricilla
Wszystkie W Tak
229 Mewa mała
Hydrocoloeus minutus
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
230 Mewa modrodzioba
Pagophila eburnea
Wszystkie W Tak
231 Mewa obrożna
Xema sabini
Wszystkie W Tak
232 Mewa ochocka
Larus schistisagus
Wszystkie W Tak
233 Mewa polarna
Larus glaucoides
Wszystkie W Tak
234 Mewa romańska
Larus michahelis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
235 Mewa różowa
Rhodostethia rosea
Wszystkie W Tak
236 Mewa siodłata
Larus marinus
W Tak
237 Mewa siwa
Larus canus
L, S≥20,M
238 Mewa srebrzysta
Larus argentatus
L, S≥100,M
239 Mewa srebrzysta kompleks
Larus argentatus sensu lato
L, S≥100,M
240 Mewa trójpalczasta
Rissa tridactyla
W Tak
241 Mewa żółtonoga
Larus fuscus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
242 Mnicha
Myiopsitta monachus
W Tak
243 Modraczek
Tarsiger cyanurus
Wszystkie W Tak
244 Modraszka
Cyanistes caeruleus
M
245 Mornel
Charadrius morinellus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
246 Muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis
W Tak
247 Muchołówka mała
Ficedula parva
W
248 Muchołówka szara
Muscicapa striata
F,M
249 Muchołówka żałobna
Ficedula hypoleuca
F,M
250 Myszołów
Buteo buteo
S≥5,M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
251 Myszołów włochaty
Buteo lagopus
W
252 Nagórnik
Monticola saxatilis
Wszystkie W Tak
253 Nur białodzioby
Gavia adamsii
Wszystkie W Tak
254 Nur czarnoszyi
Gavia arctica
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
255 Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
W Tak
256 Nurogęś
Mergus merganser
L, S≥20,M
257 Ogorzałka
Aythya marila
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
258 Ogorzałka mała
Aythya affinis
Wszystkie W Tak
259 Ohar
Tadorna tadorna
W Tak
260 Oknówka
Delichon urbicum
L, F, S≥100,M L = kolonie lęgowe >10 gniazd.
261 Orlica
Ichthyaetus ichthyaetus
Wszystkie W Tak
262 Orlik grubodzioby
Clanga clanga
Wszystkie W Tak
263 Orlik krzykliwy
Clanga pomarina
W Tak
264 Orlik sp.
Clanga sp.
W Tak
265 Orłosęp
Gypaetus barbatus
Wszystkie W Tak
266 Ortolan
Emberiza hortulana
F,M
267 Orzechówka
Nucifraga caryocatactes
W Tak
268 Orzeł cesarski
Aquila heliaca
Wszystkie W Tak
269 Orzeł przedni
Aquila chrysaetos
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
270 Orzeł stepowy
Aquila nipalensis
Wszystkie W Tak
271 Orzełek
Hieraaetus pennatus
Wszystkie W Tak
272 Osetnik
Carduelis citrinella
Wszystkie W Tak
273 Ostrygojad
Haematopus ostralegus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
274 Pasterz
Pastor roseus
Wszystkie W Tak
275 Paszkot
Turdus viscivorus
L, Z, S≥5,M Z = 01.12.-31.01.
276 Pelikan kędzierzawy
Pelecanus crispus
Wszystkie W Tak
277 Pelikan mały
Pelecanus rufescens
Wszystkie W Tak
278 Pelikan różowy
Pelecanus onocrotalus
Wszystkie W Tak
279 Pełzacz leśny
Certhia familiaris
M
280 Pełzacz ogrodowy
Certhia brachydactyla
M
281 Perkoz dwuczuby
Podiceps cristatus
Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
282 Perkoz grubodzioby
Podilymbus podiceps
Wszystkie W Tak
283 Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
W
284 Perkoz rogaty
Podiceps auritus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
285 Perkozek
Tachybaptus ruficollis
L, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
286 Piaskowiec
Calidris alba
W Tak
287 Piecuszek
Phylloscopus trochilus
F,M
288 Piegża
Sylvia curruca
F,M
289 Pierwiosnek
Phylloscopus collybita
F, Z,M Z = 15.10.-15.03.
290 Pierwiosnek syberyjski
Phylloscopus collybita tristis
Wszystkie W Tak
291 Pleszka
Phoenicurus phoenicurus
F,M
292 Pleszka białogłowa
Phoenicurus leucocephalus
Wszystkie W Tak
293 Pleszka x Kopciuszek
Phoenicurus phoenicurus x Phoenicurus ochruros
W Tak
294 Pliszka brytyjska
Motacilla alba yarrellii
Wszystkie W Tak
295 Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
296 Pliszka cytrynowa x Pliszka żółta
Motacilla citreola x Motacilla flava
W Tak
297 Pliszka czarnogłowa
Motacilla flava feldegg
Wszystkie W Tak
298 Pliszka górska
Motacilla cinerea
W
299 Pliszka siwa
Motacilla alba
F, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
300 Pliszka sp.
Motacilla sp.
W Tak
301 Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
302 Pliszka żółta
Motacilla flava
F, S≥20,M
303 Pliszka żółtawa
Motacilla flava flavissima
Wszystkie W Tak
304 Pluszcz
Cinclus cinclus
W Tak
305 Płaskonos
Spatula clypeata
W
306 Płatkonóg płaskodzioby
Phalaropus fulicarius
Wszystkie W Tak
307 Płatkonóg szydłodzioby
Phalaropus lobatus
W Tak
308 Płochacz halny
Prunella collaris
Wszystkie W Tak
309 Płochacz syberyjski
Prunella montanella
Wszystkie W Tak
310 Płomykówka
Tyto alba
W
311 Podgorzałka
Aythya nyroca
W Tak
312 Podróżniczek
Luscinia svecica
W
313 Pokląskwa
Saxicola rubetra
F, S≥5,M
314 Pokrzewka aksamitna
Sylvia melanocephala
Wszystkie W Tak
315 Pokrzewka wąsata
Sylvia cantillans
Wszystkie W Tak
316 Pokrzywnica
Prunella modularis
Z, S≥5,M Z = 01.12.-28.02.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
317 Pomurnik
Tichodroma muraria
Wszystkie W Tak
318 Poświerka
Calcarius lapponicus
W Tak
319 Potrzeszcz
Emberiza calandra
S≥50,M
320 Potrzos
Emberiza schoeniclus
Z, S≥20,M Z = 01.12.-31.01.
321 Pójdźka
Athene noctua
W
322 Przepiórka
Coturnix coturnix
Z, F, M
323 Puchacz
Bubo bubo
W Tak
324 Pustułeczka
Falco naumanni
Wszystkie W Tak
325 Pustułka
Falco tinnunculus
L, S≥5,M L = poza aglomeracjami miast
326 Puszczyk
Strix aluco
W
327 Puszczyk mszarny
Strix nebulosa
Wszystkie W Tak
328 Puszczyk uralski
Strix uralensis
Wszystkie W Tak
329 Raniuszek
Aegithalos caudatus
S≥20,M
330 Raniuszek czarnobrewy
Aegithalos caudatus europaeus
W
331 Raróg
Falco cherrug
Wszystkie W Tak
332 Raróg górski
Falco biarmicus
Wszystkie W Tak
333 Remiz
Remiz pendulinus
F, Z, S≥20,M Z = 15.10.-15.03.
334 Rokitniczka
Acrocephalus schoenobaenus
F,M
335 Rożeniec
Anas acuta
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
336 Rożeniec białolicy
Anas bahamensis
Wszystkie W Tak
337 Rudzik
Erithacus rubecula
Z,M Z = 01.12.-31.01.
338 Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
W
339 Rybitwa białoskrzydła
Chlidonias leucopterus
W
340 Rybitwa białowąsa
Chlidonias hybrida
W
341 Rybitwa czarna
Chlidonias niger
W
342 Rybitwa czubata
Thalasseus sandvicensis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
343 Rybitwa krótkodzioba
Gelochelidon nilotica
Wszystkie W Tak
344 Rybitwa popielata
Sterna paradisaea
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
345 Rybitwa różowa
Sterna dougallii
Wszystkie W Tak
346 Rybitwa rzeczna
Sterna hirundo
W
347 Rybitwa wielkodzioba
Hydroprogne caspia
Lęgi W Tak
348 Rybołów
Pandion haliaetus
W
349 Rycyk
Limosa limosa
W
350 Rzepołuch
Linaria flavirostris
W
351 Samotnik
Tringa ochropus
W
352 Sęp kasztanowaty
Aegypius monachus
Wszystkie W Tak
353 Sęp płowy
Gyps fulvus
Wszystkie W Tak
354 Sierpiec
Bucephala islandica
Wszystkie W Tak
355 Sierpówka
Streptopelia decaocto
S≥50,M
356 Sieweczka mongolska
Charadrius mongolus
Wszystkie W Tak
357 Sieweczka morska
Charadrius alexandrinus
Wszystkie W Tak
358 Sieweczka obrożna
Charadrius hiaticula
W
359 Sieweczka pustynna
Charadrius leschenaultii
Wszystkie W Tak
360 Sieweczka rzeczna
Charadrius dubius
W
361 Siewka szara
Pluvialis dominica
Wszystkie W Tak
362 Siewka złota
Pluvialis apricaria
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
363 Siewka złotawa
Pluvialis fulva
Wszystkie W Tak
364 Siewnica
Pluvialis squatarola
W
365 Sikora lazurowa
Cyanistes cyanus
Wszystkie W Tak
366 Siniak
Columba oenas
W
367 Siwerniak
Anthus spinoletta
W Tak
368 Skowronek
Alauda arvensis
Z, S≥100,M Z = 01.12.-31.01.
369 Skowronek białoskrzydły
Alauda leucoptera
Wszystkie W Tak
370 Skowrończyk krótkopalcowy
Calandrella brachydactyla
Wszystkie W Tak
371 Słonka
Scolopax rusticola
W
372 Słowik rdzawy
Luscinia megarhynchos
F,M
373 Słowik syberyjski
Larvivora sibilans
Wszystkie W Tak
374 Słowik szary
Luscinia luscinia
F,M
375 Sokół skalny
Falco eleonorae
Wszystkie W Tak
376 Sokół wędrowny
Falco peregrinus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
377 Sosnówka
Periparus ater
M
378 Sowa jarzębata
Surnia ulula
Wszystkie W Tak
379 Sowa śnieżna
Bubo scandiacus
Wszystkie W Tak
380 Sójka
Garrulus glandarius
S≥20,M
381 Sójka syberyjska
Perisoreus infaustus
Wszystkie W Tak
382 Sóweczka
Glaucidium passerinum
W Tak
383 Sroka
Pica pica
S≥50,M
384 Srokosz
Lanius excubitor
W
385 Srokosz stepowy
Lanius excubitor homeyeri
W Tak
386 Sterniczka
Oxyura leucocephala
Wszystkie W Tak
387 Sterniczka jamajska
Oxyura jamaicensis
Wszystkie W Tak
388 Strepet
Tetrax tetrax
Wszystkie W Tak
389 Strumieniówka
Locustella fluviatilis
W
390 Strzyżyk
Troglodytes troglodytes
M
391 Syczek
Otus scops
Wszystkie W Tak
392 Szablodziób
Recurvirostra avosetta
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
393 Szczudłak
Himantopus himantopus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
394 Szczygieł
Carduelis carduelis
S≥20,M
395 Szlachar
Mergus serrator
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
396 Szlamiec długodzioby
Limnodromus scolopaceus
Wszystkie W Tak
397 Szlamnik
Limosa lapponica
W
398 Szpak
Sturnus vulgaris
Z, S≥1000,M Z = 01.12.-31.01.
399 Ścierwnik
Neophron percnopterus
Wszystkie W Tak
400 Ślepowron
Nycticorax nicticorax
W Tak
401 Śmieszka
Chroicocephalus ridibundus
L, S≥500,M
402 Śnieguła
Plectrophenax nivalis
W Tak
403 Śnieżka
Montifringilla nivalis
Wszystkie W Tak
404 Śnieżyca cesarska
Anser canagicus
Wszystkie W Tak
405 Śnieżyca duża
Anser caerulescens
Wszystkie W Tak
406 Śnieżyca mała
Anser rossii
Wszystkie W Tak
407 Śpiewak
Turdus philomelos
F, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
408 Świergotek drzewny
Anthus trivialis
F, S≥20,M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
409 Świergotek łąkowy
Anthus pratensis
Z, S≥20,M Z = 01.12.-31.01.
410 Świergotek nadmorski
Anthus petrosus
W Tak
411 Świergotek polny
Anthus campestris
W
412 Świergotek rdzawogardły
Anthus cervinus
W Tak
413 Świergotek szponiasty
Anthus richardi
Wszystkie W Tak
414 Świergotek tajgowy
Anthus hodgsoni
Wszystkie W Tak
415 Świerszczak
Locustella naevia
F,M
416 Świerszczak melodyjny
Locustella certhiola
Wszystkie W Tak
417 Świstun
Mareca penelope
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
418 Świstun amerykański
Mareca americana
Wszystkie W Tak
419 Świstun chilijski
Anas sibilatrix
Wszystkie W Tak
420 Świstunka ałtajska
Phylloscopus humei
Wszystkie W Tak
421 Świstunka brunatna
Phylloscopus fuscatus
Wszystkie W Tak
422 Świstunka górska
Phylloscopus bonelli
Wszystkie W Tak
423 Świstunka grubodzioba
Phylloscopus schwarzi
Wszystkie W Tak
424 Świstunka iberyjska
Phylloscopus ibericus
Wszystkie W Tak
425 Świstunka leśna
Phylloscopus sibilatrix
F,M
426 Świstunka północna
Phylloscopus borealis
Wszystkie W Tak
427 Świstunka złotawa
Phylloscopus proregulus
Wszystkie W Tak
428 Świstunka żółtawa
Phylloscopus inornatus
W Tak
429 Tamaryszka
Acrocephalus melanopogon
Wszystkie W Tak
430 Terekia
Xenus cinereus
Wszystkie W Tak
431 Trzciniak
Acrocephalus arundinaceus
F,M
432 Trzcinniczek
Acrocephalus scirpaceus
F,M
433 Trzcinniczek kaspijski
Acrocephalus agricola
Wszystkie W Tak
434 Trzmielojad
Pernis apivorus
W
435 Trznadel
Emberiza citrinella
S≥50,M
436 Trznadel białogłowy
Emberiza leucocephalos
Wszystkie W Tak
437 Trznadel czarnogłowy
Emberiza melanocephala
Wszystkie W Tak
438 Trznadel czubaty
Emberiza rustica
Wszystkie W Tak
439 Trznadel złotawy
Emberiza aureola
Wszystkie W Tak
440 Trznadel żółtogardły
Emberiza elegans
Wszystkie W Tak
441 Trznadelek
Emberiza pusilla
Wszystkie W Tak
442 Turkan
Somateria spectabilis
Wszystkie W Tak
443 Turkawka
Streptopelia turtur
W
444 Turkawka wschodnia
Streptopelia orientalis
Wszystkie W Tak
445 Uhla
Melanitta fusca
W Tak
446 Uhla garbonosa
Melanitta deglandi
Wszystkie W Tak
447 Uszatka
Asio otus
W
448 Uszatka błotna
Asio flammeus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
449 Warzęcha
Platalea leucorodia
Wszystkie W Tak
450 Wąsatka
Panurus biarmicus
W
451 Wieszczek
Pyrrhocorax graculus
Wszystkie W Tak
452 Wilga
Oriolus oriolus
F,M
453 Wireonek czerwonooki
Vireo olivaceus
W Tak
454 Włochatka
Aegolius funereus
W Tak
455 Wodniczka
Acrocephalus paludicola
W Tak
456 Wodnik
Rallus aquaticus
Z,M Z = 01.12.-28.02.
457 Wójcik
Phylloscopus trochiloides
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
458 Wrona siwa
Corvus cornix
S≥20,M
459 Wróbel
Passer domesticus
S≥50,M
460 Wróbel skalny
Petronia petronia
Wszystkie W Tak
461 Wydrzyk długosterny
Stercorarius longicaudus
Wszystkie W Tak
462 Wydrzyk ostrosterny
Stercorarius parasiticus
W Tak
463 Wydrzyk sp.
Stercorarius sp.
W Tak
464 Wydrzyk tęposterny
Stercorarius pomarinus
Wszystkie W Tak
465 Wydrzyk wielki
Stercorarius skua
Wszystkie W Tak
466 Zaganiacz
Hippolais icterina
F,M
467 Zaganiacz mały
Iduna caligata
Wszystkie W Tak
468 Zaganiacz szczebiotliwy
Hippolais polyglotta
Wszystkie W Tak
469 Zaroślówka
Acrocephalus dumetorum
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
470 Zausznik
Podiceps nigricollis
W
471 Zielonka
Porzana parva
W
472 Zięba
Fringilla coelebs
Z, S≥500,M Z = 01.12.-31.01.; Z = S≥50; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
473 Zimorodek
Alcedo atthis
W
474 Zniczek
Regulus ignicapilla
F, Z Z = 15.10.-15.03.
475 Żołna
Merops apiaster
W Tak
476 Żuraw
Grus grus
Z, S≥100,M Z = 01.12.-31.01.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
477 Żuraw stepowy
Grus virgo
Wszystkie W Tak
478 Żwirowiec łąkowy
Glareola pratincola
Wszystkie W Tak
479 Żwirowiec stepowy
Glareola nordmanni
Wszystkie W Tak