Lista gatunkowa

Poniższe zestawienie zawiera spis gatunków, podgatunków oraz mieszańców międzygatunkowych ptaków, o obserwacjach których informacje gromadzone są w ramach Wielkopolskiej Kartoteki Ornitologicznej.

Obserwacje z okresu lęgowego są klasyfikowane do kategorii lęgowości wg poniższej tabeli:

AGNIAZDOWANIE MOŻLIWE
Opojedyncze ptaki obserwowane w środowisku lęgowym
Sjednorazowa obserwacja śpiewającego lub odbywającego loty tokowe samca
Rrodzina (jeden ptak lub para) z lotnymi młodymi
BGNIAZDOWANIE PRAWDOPODOBNE
PRpara ptaków obserwowana w siedlisku lęgowym
TEzajęte terytorium lęgowe
KTkopulacja, toki
OModwiedzanie miejsca nadającego się na gniazdo (dot. dziuplaków)
NPgłosy niepokoju sugerujące bliskość gniazda lub lęgu
PLplama lęgowa (u ptaka trzymanego w ręku)
BUbudowa gniazda lub drążenie dziupli
CGNIAZDOWANIE PEWNE
UDAodwodzenie od gniazda lub młodych
GNSgniazdo nowe lub skorupy jaj z danego roku
WYSgniazdo wysiadywane
PODptaki z pokarmem dla młodych lub odchodami piskląt
JAJgniazdo z jajami
PISgniazdo z pisklętami
MŁOmłode zagniazdowniki nielotne lub słabo lotne lub podloty gniazdowników poza gniazdem

W przypadku obserwacji osobników wykazujących zachowania lęgowe, wskazane jest podjęcie w terenie próby uzyskania jak najbardziej precyzyjnej informacji o statusie lęgowym danego osobnika/ów celem zaklasyfikowania do jednej z powyższych kategorii lęgowości.

Zachęca się osoby współpracujące z WKO, do precyzyjnego lokalizowania (na mapie w formularzu obserwacji) stwierdzeń pojedynczych par lęgowych (lub terytorialnych samców) w przypadku kontroli nieobejmującej całości stanowiska. W przypadku kontroli całości stanowiska (np. jeziora), wskazane jest podanie łącznej liczby par lęgowych (lub terytorialnych samców) stwierdzonych w obrębie stanowiska.

Kolumna Dokumentacja informuje o wymogu ("tak") dokumentacji (foto, fono, wideo) obserwacji rzadkich lub trudnych w identyfikacji gatunków, podgatunków lub mieszańców międzygatunkowych ptaków.

Objaśnienie do kolumny Kartoteka:
W - Wszystkie obserwacje
L - Obserwacje ptaków wykazujących zachowania lęgowe.
N - Obserwacje ptaków nie wykazujących zachowań lęgowych.
F - Obserwacje fenologiczne. UWAGA: W danym roku kalendarzowym gromadzone są informacje o stwierdzeniach osobników danego gatunku obejmujące 10 najwcześniejszych (przyloty) oraz 10 najpóźniejszych dat (odloty), w których miały miejsce obserwacje.
D - Obserwacje spoza typowego dla gatunku okresu przebywania w regionie.
S - Stada, których wielkość jest równa lub przekracza podany próg liczebności. UWAGA: Dotyczy również osobników migrujących, obserwowanych w ściśle określonym przedziale czasowym i miejscu.
Z - Obserwacje z okresu zimowania danego gatunku w regionie (01.12 - 28.02). UWAGA: Daty graniczne różnią się pomiędzy gatunkami.
M - Stwierdzenia martwych ptaków

Ostatnia modyfikacja Listy: 8-03-2017

LP. Gatunek Komisja Faunistyczna Kartoteka Dokumentacja Uwagi
1 Alczyk
Alle alle
Wszystkie W Tak
2 Alka
Alca torda
Wszystkie W Tak
3 Batalion
Calidris pugnax
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
4 Bażant
Phasianus colchicus
M
5 Bączek
Ixobrychus minutus
W
6 Bąk
Botaurus stellaris
W
7 Bekasik
Lymnocryptes minimus
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
8 Bernikla białolica
Branta leucopsis
W
9 Bernikla białolica x Gęś sp.
Branta leucopsis x Anser sp.
W Tak
10 Bernikla kanadyjska
Branta canadensis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
11 Bernikla kanadyjska x bernikla białolica
Branta canadensis x Branta leucopsis
W Tak
12 Bernikla kanadyjska x Gęgawa
Branta canadensis x Anser anser
W Tak
13 Bernikla obrożna
Branta bernicla
W Tak
14 Bernikla północna
Branta hutchinsii
Wszystkie W Tak
15 Bernikla rdzawoszyja
Branta ruficollis
W Tak
16 Bernikla rdzawoszyja x Gęś białoczelna
Branta ruficollis x Anser albifrons
W Tak
17 Białorzytka
Oenanthe oenanthe
W
18 Białorzytka płowa
Oenanthe isabellina
Wszystkie W Tak
19 Białorzytka pstra
Oenanthe pleschanka
Wszystkie W Tak
20 Białorzytka pustynna
Oenanthe deserti
Wszystkie W Tak
21 Białorzytka rdzawa
Oenanthe hispanica
Wszystkie W Tak
22 Białozór
Falco rusticolus
Wszystkie W Tak
23 Biegus arktyczny
Calidris melanotos
Wszystkie W Tak
24 Biegus białorzytny
Calidris fuscicollis
Wszystkie W Tak
25 Biegus długoskrzydły
Calidris bairdii
Wszystkie W Tak
26 Biegus karłowaty
Calidris minutilla
Wszystkie W Tak
27 Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
W
28 Biegus malutki
Calidris minuta
W
29 Biegus mały
Calidris temminckii
W
30 Biegus morski
Calidris maritima
Wszystkie W Tak
31 Biegus płaskodzioby
Calidris falcinellus
W Tak
32 Biegus płowy
Calidris subruficollis
Wszystkie W Tak
33 Biegus rdzawy
Calidris canutus
W Tak
34 Biegus tundrowy
Calidris pusilla
Wszystkie W Tak
35 Biegus wielki
Calidris tenuirostris
Wszystkie W Tak
36 Biegus zmienny
Calidris alpina
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
37 Bielaczek
Mergells albellus
W
38 Bielik
Haliaeetus albicilla
W
39 Bielik olbrzymi
Haliaeetus pelagicus
Wszystkie W Tak
40 Birginiak
Polystica stelleri
Wszystkie W Tak
41 Błotniak łąkowy
Circus pygargus
W
42 Błotniak stawowy
Circus aeruginosus
L, F, Z, S≥5,M Z = 15.10.-15.03.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
43 Błotniak stepowy
Circus macrourus
W Tak
44 Błotniak zbożowy
Circus cyaneus
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
45 Bocian biały
Ciconia ciconia
F, Z, S≥20, M Z = 15.10.-15.03.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
46 Bocian czarny
Ciconia nigra
W
47 Bogatka
Parus major
M
48 Brodziec piegowaty
Tringa melanoleuca
Wszystkie W Tak
49 Brodziec piskliwy
Actitis hypoleucos
W
50 Brodziec plamisty
Actitis macularius
Wszystkie W Tak
51 Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
52 Brodziec śniady
Tringa erythropus
W
53 Brodziec żółtonogi
Tringa flavipes
Wszystkie W Tak
54 Brzegówka
Riparia riparia
L, F, S≥100, M
55 Brzęczka
Locustella luscinioides
F,M
56 Cierlik
Emberiza cirlus
Wszystkie W Tak
57 Cierniówka
Sylvia communis
F,M
58 Cietrzew
Lyrurus tetrix
W Tak
59 Cudokaczka
Callonetta leucophrys
Wszystkie W Tak
60 Cyraneczka
Anas crecca
W
61 Cyraneczka karolińska
Anas carolinensis
Wszystkie W Tak
62 Cyranka
Spatula querquedula
W
63 Cyranka modroskrzydła
Spatula discors
Wszystkie W Tak
64 Czajka
Vanellus vanellus
L, Z, S≥500,M Z = 01.12.-31.01.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
65 Czajka stepowa
Valellus leucurus
Wszystkie W Tak
66 Czajka towarzyska
Vanellus gregarius
Wszystkie W Tak
67 Czapla biała
Ardea alba
Lęgi L, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.; Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
68 Czapla modronosa
Ardeola ralloides
Wszystkie W Tak
69 Czapla nadobna
Egretta garzetta
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
70 Czapla purpurowa
Ardea purpurea
Lęgi W Tak
71 Czapla siwa
Ardea cinerea
L, Z, S≥20,M Z = 01.12.-31.01.
72 Czapla złotawa
Bubulcus ibis
Wszystkie W Tak
73 Czarnogłówka
Poecile montanus
M
74 Czarnowron
Corvus corone
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
75 Czarnowron x Wrona siwa
Corvus corone x Corvus cornix
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
76 Czeczotka
Acanthis flammea
W
77 Czeczotka brązowa
Acanthis cabaret
W Tak
78 Czeczotka tundrowa
Acanthis hornemanni
Wszystkie W Tak
79 Czernica
Aythya fuligula
L, S≥20,M
80 Czernica x Głowienka
Aythya fuligula x Aythya ferina
W Tak
81 Czernica x Ogorzałka
Aythya fuligula x Aythya marila
W Tak
82 Czernica x Podgorzałka
Aythya fuligula x Aythya nyroca
W Tak
83 Czerniczka
Aythya collaris
Wszystkie W Tak
84 Czubatka
Lophophanes cristatus
M
85 Czuprynka
Anas falcata
Wszystkie W Tak
86 Czyż
Spinus spinus
L, S≥100,M
87 Derkacz
Crex crex
W
88 Drop
Otis tarda
Wszystkie W Tak
89 Drozd czarnogardły
Turdus atrogularis
Wszystkie W Tak
90 Drozd obrożny
Turdus torquatus
W Tak
91 Drozd oliwkowy
Turdus obscurus
Wszystkie W Tak
92 Drozd rdzawogardły
Turdus ruficollis
Wszystkie W Tak
93 Drozd rdzawoskrzydły
Turdus eunomus
Wszystkie W Tak
94 Drozd rdzawy
Turdus naumanni
Wszystkie W Tak
95 Drozdoń ciemny
Geokichla sibirica
Wszystkie W Tak
96 Drozdoń pstry
Zoothera dauma
Wszystkie W Tak
97 Droździk
Turdus iliacus
W
98 Drzemlik
Falco columbarius
W Tak
99 Dubelt
Gallinago media
W Tak
100 Dudek
Upupa epops
W
101 Dymówka
Hirundo rustica
F, S≥500,M
102 Dzierlatka
Galerida cristata
W
103 Dzierzba czarnoczelna
Lanius minor
Wszystkie W Tak
104 Dzierzba pustynna
Lanius isabellinus
Wszystkie W Tak
105 Dzierzba rudogłowa
Lanius senator
Wszystkie W Tak
106 Dzięcioł białogrzbiety
Dendrocopos leucotos
W Tak
107 Dzięcioł białoszyi
Dendrocopos syriacus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
108 Dzięcioł duży
Dendrocopos major
M
109 Dzięcioł średni
Dendrocoptes medius
M
110 Dzięcioł trójpalczasty
Picoides tridactylus
W Tak
111 Dzięcioł zielonosiwy
Picus canus
W Tak
112 Dzięcioł zielony
Picus viridis
M
113 Dzięcioł zielony x dzięcioł zielonosiwy
Picus viridis x Picus canus
W Tak
114 Dzięciołek
Dryobates minor
L, M
115 Dziwonia
Erythrina erythrina
W
116 Dzwoniec
Chloris chloris
S≥50,M
117 Edredon
Somateria mollissima
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
118 Flaming mały
Phoenicopterus minor
Wszystkie W Tak
119 Flaming różowy
Phoenicopterus roseus
Wszystkie W Tak
120 Gadożer
Circaetus gallicus
Wszystkie W Tak
121 Gajówka
Sylvia borin
F,M
122 Gawron
Corvus frugilegus
L, S≥500,M
123 Gągoł
Bucephala clangula
L, S≥20,M
124 Gągołek
Bucephala albeola
Wszystkie W Tak
125 Gąsiorek
Lanius collurio
F,M
126 Gęgawa
Anser anser
L, Z, S≥50,M Z = 01.12.-31.01.
127 Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
128 Gęś białoczelna
Anser albifrons
D, F, Z, S≥500,M Z = 01.12.-31.01.
129 Gęś krótkodzioba
Anser brachyrhynchus
W Tak
130 Gęś mała
Anser erythropus
W Tak
131 Gęś tundrowa
Anser serrirostris
D, F, S≥1000, M
132 Gęś tybetańska
Anser indicus
W Tak
133 Gęś zbożowa
Anser fabalis
W
134 Gęś zbożowa kompleks
Anser fabalis sensu lato
D, F, S≥1000, M
135 Gil
Pyrrhula pyrrhula
L, S≥20,M
136 Głowienka
Aythya ferina
L, S≥20,M
137 Głowienka x Podgorzałka
Aythya ferina x Aythya nyroca
W Tak
138 Głuszec
Tetrao urogallus
W Tak
139 Głuszek
Emberiza cia
Wszystkie W Tak
140 Górniczek
Eremophila alpestris
W Tak
141 Grubodziób
Coccothraustes coccothraustes
S≥20,M
142 Grzywacz
Columba palumbus
Z, S≥200 ,M Z = 01.12.-31.01.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
143 Grzywienka
Chenonetta jubata
Wszystkie W Tak
144 Hełmiatka
Netta rufina
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
145 Ibis czczony
Threskiornis aethiopicus
Wszystkie W Tak
146 Ibis grzywiasty
Geronticus eremita
Wszystkie W Tak
147 Ibis kasztanowaty
Plegadis falcinellus
Wszystkie W Tak
148 Jarząbek
Bonasia bonasia
W Tak
149 Jarzębatka
Sylvia nisoria
W
150 Jaskółka rudawa
Cecropis daurica
Wszystkie W Tak
151 Jastrząb
Accipiter gentilis
L, S≥5,M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
152 Jemiołuszka
Bombycilla garrulus
W
153 Jer
Fringilla montifringilla
Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
154 Jerzyk
Apus apus
L, F,M L = poza aglomeracjami miast
155 Jerzyk alpejski
Tachymarptis melba
Wszystkie W Tak
156 Jerzyk blady
Apus pallidus
Wszystkie W Tak
157 Kalandra czarna
Melanocorypha yeltoniensis
Wszystkie W Tak
158 Kalandra szara
Melanocorypha calandra
Wszystkie W Tak
159 Kamieniuszka
Histrionicus histrionicus
Wszystkie W Tak
160 Kamusznik
Arenaria interpres
W Tak
161 Kania czarna
Milvus migrans
W
162 Kania ruda
Milvus milvus
W
163 Kaniuk
Elanus caeruleus
Wszystkie W Tak
164 Kapturka
Sylvia atricapilla
F, Z,M Z = 15.10.-15.03.
165 Kapturnik
Lophodytes cucullatus
Wszystkie W Tak
166 Karliczka
Porzana pusilla
Wszystkie W Tak
167 Karolinka
Aix sponsa
W Tak Dokumentacja fotograficzna wymagana jest tylko w przypadku samic i ptaków młodocianych
168 Kawka
Corvus monedula
S≥200,M
169 Kazarka rdzawa
Tadorna ferruginea
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
170 Kląskawka
Saxicola rubicola
W
171 Kląskawka syberyjska
Saxicola maurus
Wszystkie W Tak
172 Kobczyk
Falco vespertinus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
173 Kobuz
Falco subbuteo
W W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
174 Kokoszka
Gallinula chloropus
Z,M Z = 01.12.-28.02.
175 Kopciuszek
Phoenicurus ochruros
F, Z,M Z = 01.12.-28.02.
176 Kormoran
Phalacrocorax carbo
L, S≥100,M
177 Kormoran czubaty
Phalacrocorax aristotelis
Wszystkie W Tak
178 Kormoran mały
Phalacrocorax pygmeus
Wszystkie W Tak
179 Kos
Turdus merula
S≥20,M
180 Kowalik
Sitta europaea
M
181 Krakwa
Mareca strepera
W
182 Kraska
Coracias garrulus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
183 Krętogłów
Jynx torquilla
W
184 Krogulec
Accipiter nisus
L, S≥5, M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
185 Krogulec krótkonogi
Accipiter brevipes
Wszystkie W Tak
186 Kropiatka
Porzana porzana
W
187 Kruk
Corvus corax
S≥20, M
188 Krwawodziób
Tringa totanus
W
189 Krzyżodziób modrzewiowy
Loxia leucoptera
Wszystkie W Tak
190 Krzyżodziób sosnowy
Loxia pytyopsittacus
Wszystkie W Tak
191 Krzyżodziób świerkowy
Loxia curvirostra
W
192 Krzyżówka
Anas platyrhynchos
S≥1000,M
193 Krzyżówka x rożeniec
Anas platyrhynchos x Anas acuta
W Tak
194 Kszyk
Gallinago gallinago
W
195 Kukułka
Cuculus canorus
F,M
196 Kulczyk
Serinus serinus
F, Z, S≥5,M Z = 15.10.-15.03.
197 Kulik mniejszy
Numenius phaeopus
W
198 Kulik wielki
Numenius arquata
W
199 Kulon
Burhinus oedicnemus
Wszystkie W Tak
200 Kurhannik
Buteo rufinus
W Tak
201 Kuropatwa
Perdix perdix
W
202 Kwiczoł
Turdus pilaris
L, S≥100, M L = kolonie lęgowe (>5 gniazd) poza osiedlami ludzkimi.
203 Kwokacz
Tringa nebularia
W
204 Lelek
Caprimulgus europaeus
W
205 Lerka
Lullula arborea
F, Z, S≥20, M Z = 01.12.-28.02.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
206 Lodowiec
Gavia immer
Wszystkie W Tak
207 Lodówka
Clangula hyemalis
W Tak
208 Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
W
209 Łabędź czarny
Cygnus atratus
Wszystkie W Tak
210 Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
W
211 Łabędź niemy
Cygnus olor
Z, S≥50,M Z = 01.12.-28.02.; Z = S≥20
212 Łabędź niemy odmiany polskiej
Cygnus olor immutabilis
W
213 Łęczak
Tringa glareola
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
214 Łozówka
Acrocephalus palustris
F,M
215 Łuskowiec
Pinicola enucleator
Wszystkie W Tak
216 Łyska
Fulica atra
S≥100, M
217 Makolągwa
Linaria cannabina
S≥20,M
218 Mandarynka
Aix galericulata
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
219 Markaczka
Melanitta nigra
W Tak
220 Markaczka amerykańska
Melanitta americana
Wszystkie W Tak
221 Marmurka
Marmoretta angustirostris
Wszystkie W Tak
222 Mazurek
Passer montanus
S≥50,M
223 Mewa białogłowa
Larus cachinnans
L, S≥100,M
224 Mewa blada
Larus hyperboreus
Wszystkie W Tak
225 Mewa cienkodzioba
Chroicocephalus genei
Wszystkie W Tak
226 Mewa czarnogłowa
Ichthyaetus melanocephalus
W Tak
227 Mewa czarnogłowa x Śmieszka
Ichthyaetus melanocephalus x Chroicocephalus ridibundus
W Tak
228 Mewa delawarska
Larus delawarensis
Wszystkie W Tak
229 Mewa karaibska
Leucophaeus atricilla
Wszystkie W Tak
230 Mewa mała
Hydrocoloeus minutus
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
231 Mewa modrodzioba
Pagophila eburnea
Wszystkie W Tak
232 Mewa obrożna
Xema sabini
Wszystkie W Tak
233 Mewa ochocka
Larus schistisagus
Wszystkie W Tak
234 Mewa polarna
Larus glaucoides
Wszystkie W Tak
235 Mewa romańska
Larus michahelis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
236 Mewa różowa
Rhodostethia rosea
Wszystkie W Tak
237 Mewa siodłata
Larus marinus
W Tak
238 Mewa siwa
Larus canus
L, S≥20,M
239 Mewa srebrzysta
Larus argentatus
L, S≥100,M
240 Mewa srebrzysta kompleks
Larus argentatus sensu lato
L, S≥100,M
241 Mewa trójpalczasta
Rissa tridactyla
W Tak
242 Mewa żółtonoga
Larus fuscus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
243 Mnicha
Myiopsitta monachus
W Tak
244 Modraczek
Tarsiger cyanurus
Wszystkie W Tak
245 Modraszka
Cyanistes caeruleus
M
246 Mornel
Charadrius morinellus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
247 Muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis
W Tak
248 Muchołówka mała
Ficedula parva
W
249 Muchołówka szara
Muscicapa striata
F,M
250 Muchołówka żałobna
Ficedula hypoleuca
F,M
251 Myszołów
Buteo buteo
S≥5,M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
252 Myszołów włochaty
Buteo lagopus
W
253 Nagórnik
Monticola saxatilis
Wszystkie W Tak
254 Nur białodzioby
Gavia adamsii
Wszystkie W Tak
255 Nur czarnoszyi
Gavia arctica
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
256 Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
W Tak
257 Nurogęś
Mergus merganser
L, S≥20,M
258 Ogorzałka
Aythya marila
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
259 Ogorzałka mała
Aythya affinis
Wszystkie W Tak
260 Ohar
Tadorna tadorna
W Tak
261 Oknówka
Delichon urbicum
L, F, S≥100,M L = kolonie lęgowe >10 gniazd.
262 Orlica
Ichthyaetus ichthyaetus
Wszystkie W Tak
263 Orlik grubodzioby
Clanga clanga
Wszystkie W Tak
264 Orlik krzykliwy
Clanga pomarina
W Tak
265 Orlik sp.
Clanga sp.
W Tak
266 Orłosęp
Gypaetus barbatus
Wszystkie W Tak
267 Ortolan
Emberiza hortulana
F,M
268 Orzechówka
Nucifraga caryocatactes
W Tak
269 Orzeł cesarski
Aquila heliaca
Wszystkie W Tak
270 Orzeł przedni
Aquila chrysaetos
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
271 Orzeł stepowy
Aquila nipalensis
Wszystkie W Tak
272 Orzełek
Hieraaetus pennatus
Wszystkie W Tak
273 Osetnik
Carduelis citrinella
Wszystkie W Tak
274 Ostrygojad
Haematopus ostralegus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
275 Pasterz
Pastor roseus
Wszystkie W Tak
276 Paszkot
Turdus viscivorus
L, Z, S≥5,M Z = 01.12.-31.01.
277 Pelikan kędzierzawy
Pelecanus crispus
Wszystkie W Tak
278 Pelikan mały
Pelecanus rufescens
Wszystkie W Tak
279 Pelikan różowy
Pelecanus onocrotalus
Wszystkie W Tak
280 Pełzacz leśny
Certhia familiaris
M
281 Pełzacz ogrodowy
Certhia brachydactyla
M
282 Perkoz dwuczuby
Podiceps cristatus
Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
283 Perkoz grubodzioby
Podilymbus podiceps
Wszystkie W Tak
284 Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
W
285 Perkoz rogaty
Podiceps auritus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
286 Perkozek
Tachybaptus ruficollis
L, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
287 Piaskowiec
Calidris alba
W Tak
288 Piecuszek
Phylloscopus trochilus
F,M
289 Piegża
Sylvia curruca
F,M
290 Pierwiosnek
Phylloscopus collybita
F, Z,M Z = 15.10.-15.03.
291 Pierwiosnek syberyjski
Phylloscopus collybita tristis
Wszystkie W Tak
292 Pleszka
Phoenicurus phoenicurus
F,M
293 Pleszka białogłowa
Phoenicurus leucocephalus
Wszystkie W Tak
294 Pleszka x Kopciuszek
Phoenicurus phoenicurus x Phoenicurus ochruros
W Tak
295 Pliszka brytyjska
Motacilla alba yarrellii
Wszystkie W Tak
296 Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
297 Pliszka cytrynowa x Pliszka żółta
Motacilla citreola x Motacilla flava
W Tak
298 Pliszka czarnogłowa
Motacilla flava feldegg
Wszystkie W Tak
299 Pliszka górska
Motacilla cinerea
W
300 Pliszka siwa
Motacilla alba
F, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
301 Pliszka sp.
Motacilla sp.
W Tak
302 Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
303 Pliszka żółta
Motacilla flava
F, S≥20,M
304 Pliszka żółtawa
Motacilla flava flavissima
Wszystkie W Tak
305 Pluszcz
Cinclus cinclus
W Tak
306 Płaskonos
Spatula clypeata
W
307 Płatkonóg płaskodzioby
Phalaropus fulicarius
Wszystkie W Tak
308 Płatkonóg szydłodzioby
Phalaropus lobatus
W Tak
309 Płochacz halny
Prunella collaris
Wszystkie W Tak
310 Płochacz syberyjski
Prunella montanella
Wszystkie W Tak
311 Płomykówka
Tyto alba
W
312 Podgorzałka
Aythya nyroca
W Tak
313 Podróżniczek
Luscinia svecica
W
314 Pokląskwa
Saxicola rubetra
F, S≥5,M
315 Pokrzewka aksamitna
Sylvia melanocephala
Wszystkie W Tak
316 Pokrzewka wąsata
Sylvia cantillans
Wszystkie W Tak
317 Pokrzywnica
Prunella modularis
Z, S≥5,M Z = 01.12.-28.02.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
318 Pomurnik
Tichodroma muraria
Wszystkie W Tak
319 Poświerka
Calcarius lapponicus
W Tak
320 Potrzeszcz
Emberiza calandra
S≥50,M
321 Potrzos
Emberiza schoeniclus
Z, S≥20,M Z = 01.12.-31.01.
322 Pójdźka
Athene noctua
W
323 Przepiórka
Coturnix coturnix
Z, F, M
324 Puchacz
Bubo bubo
W Tak
325 Pustułeczka
Falco naumanni
Wszystkie W Tak
326 Pustułka
Falco tinnunculus
L, S≥5,M L = poza aglomeracjami miast
327 Puszczyk
Strix aluco
W
328 Puszczyk mszarny
Strix nebulosa
Wszystkie W Tak
329 Puszczyk uralski
Strix uralensis
Wszystkie W Tak
330 Raniuszek
Aegithalos caudatus
S≥20,M
331 Raniuszek czarnobrewy
Aegithalos caudatus europaeus
W
332 Raróg
Falco cherrug
Wszystkie W Tak
333 Raróg górski
Falco biarmicus
Wszystkie W Tak
334 Remiz
Remiz pendulinus
F, Z, S≥20,M Z = 15.10.-15.03.
335 Rokitniczka
Acrocephalus schoenobaenus
F,M
336 Rożeniec
Anas acuta
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
337 Rożeniec białolicy
Anas bahamensis
Wszystkie W Tak
338 Rudzik
Erithacus rubecula
Z,M Z = 01.12.-31.01.
339 Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
W
340 Rybitwa białoskrzydła
Chlidonias leucopterus
W
341 Rybitwa białowąsa
Chlidonias hybrida
W
342 Rybitwa czarna
Chlidonias niger
W
343 Rybitwa czubata
Thalasseus sandvicensis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
344 Rybitwa krótkodzioba
Gelochelidon nilotica
Wszystkie W Tak
345 Rybitwa popielata
Sterna paradisaea
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
346 Rybitwa różowa
Sterna dougallii
Wszystkie W Tak
347 Rybitwa rzeczna
Sterna hirundo
W
348 Rybitwa wielkodzioba
Hydroprogne caspia
Lęgi W Tak
349 Rybołów
Pandion haliaetus
W
350 Rycyk
Limosa limosa
W
351 Rzepołuch
Linaria flavirostris
W
352 Samotnik
Tringa ochropus
W
353 Sęp kasztanowaty
Aegypius monachus
Wszystkie W Tak
354 Sęp płowy
Gyps fulvus
Wszystkie W Tak
355 Sierpiec
Bucephala islandica
Wszystkie W Tak
356 Sierpówka
Streptopelia decaocto
S≥50,M
357 Sieweczka mongolska
Charadrius mongolus
Wszystkie W Tak
358 Sieweczka morska
Charadrius alexandrinus
Wszystkie W Tak
359 Sieweczka obrożna
Charadrius hiaticula
W
360 Sieweczka pustynna
Charadrius leschenaultii
Wszystkie W Tak
361 Sieweczka rzeczna
Charadrius dubius
W
362 Siewka szara
Pluvialis dominica
Wszystkie W Tak
363 Siewka złota
Pluvialis apricaria
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
364 Siewka złotawa
Pluvialis fulva
Wszystkie W Tak
365 Siewnica
Pluvialis squatarola
W
366 Sikora lazurowa
Cyanistes cyanus
Wszystkie W Tak
367 Siniak
Columba oenas
W
368 Siwerniak
Anthus spinoletta
W Tak
369 Skowronek
Alauda arvensis
Z, S≥100,M Z = 01.12.-31.01.
370 Skowronek białoskrzydły
Alauda leucoptera
Wszystkie W Tak
371 Skowrończyk krótkopalcowy
Calandrella brachydactyla
Wszystkie W Tak
372 Słonka
Scolopax rusticola
W
373 Słowik rdzawy
Luscinia megarhynchos
F,M
374 Słowik syberyjski
Larvivora sibilans
Wszystkie W Tak
375 Słowik szary
Luscinia luscinia
F,M
376 Sokół skalny
Falco eleonorae
Wszystkie W Tak
377 Sokół wędrowny
Falco peregrinus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
378 Sosnówka
Periparus ater
M
379 Sowa jarzębata
Surnia ulula
Wszystkie W Tak
380 Sowa śnieżna
Bubo scandiacus
Wszystkie W Tak
381 Sójka
Garrulus glandarius
S≥20,M
382 Sójka syberyjska
Perisoreus infaustus
Wszystkie W Tak
383 Sóweczka
Glaucidium passerinum
W Tak
384 Sroka
Pica pica
S≥50,M
385 Srokosz
Lanius excubitor
W
386 Srokosz stepowy
Lanius excubitor homeyeri
W Tak
387 Sterniczka
Oxyura leucocephala
Wszystkie W Tak
388 Sterniczka jamajska
Oxyura jamaicensis
Wszystkie W Tak
389 Strepet
Tetrax tetrax
Wszystkie W Tak
390 Strumieniówka
Locustella fluviatilis
W
391 Strzyżyk
Troglodytes troglodytes
M
392 Syczek
Otus scops
Wszystkie W Tak
393 Szablodziób
Recurvirostra avosetta
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
394 Szczudłak
Himantopus himantopus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
395 Szczygieł
Carduelis carduelis
S≥20,M
396 Szlachar
Mergus serrator
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
397 Szlamiec długodzioby
Limnodromus scolopaceus
Wszystkie W Tak
398 Szlamnik
Limosa lapponica
W
399 Szpak
Sturnus vulgaris
Z, S≥1000,M Z = 01.12.-31.01.
400 Ścierwnik
Neophron percnopterus
Wszystkie W Tak
401 Ślepowron
Nycticorax nicticorax
W Tak
402 Śmieszka
Chroicocephalus ridibundus
L, S≥500,M
403 Śnieguła
Plectrophenax nivalis
W Tak
404 Śnieżka
Montifringilla nivalis
Wszystkie W Tak
405 Śnieżyca cesarska
Anser canagicus
Wszystkie W Tak
406 Śnieżyca duża
Anser caerulescens
Wszystkie W Tak
407 Śnieżyca mała
Anser rossii
Wszystkie W Tak
408 Śpiewak
Turdus philomelos
F, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
409 Świergotek drzewny
Anthus trivialis
F, S≥20,M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
410 Świergotek łąkowy
Anthus pratensis
Z, S≥20,M Z = 01.12.-31.01.
411 Świergotek nadmorski
Anthus petrosus
W Tak
412 Świergotek polny
Anthus campestris
W
413 Świergotek rdzawogardły
Anthus cervinus
W Tak
414 Świergotek szponiasty
Anthus richardi
Wszystkie W Tak
415 Świergotek tajgowy
Anthus hodgsoni
Wszystkie W Tak
416 Świerszczak
Locustella naevia
F,M
417 Świerszczak melodyjny
Locustella certhiola
Wszystkie W Tak
418 Świstun
Mareca penelope
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
419 Świstun amerykański
Mareca americana
Wszystkie W Tak
420 Świstun chilijski
Anas sibilatrix
Wszystkie W Tak
421 Świstunka ałtajska
Phylloscopus humei
Wszystkie W Tak
422 Świstunka brunatna
Phylloscopus fuscatus
Wszystkie W Tak
423 Świstunka górska
Phylloscopus bonelli
Wszystkie W Tak
424 Świstunka grubodzioba
Phylloscopus schwarzi
Wszystkie W Tak
425 Świstunka iberyjska
Phylloscopus ibericus
Wszystkie W Tak
426 Świstunka leśna
Phylloscopus sibilatrix
F,M
427 Świstunka północna
Phylloscopus borealis
Wszystkie W Tak
428 Świstunka złotawa
Phylloscopus proregulus
Wszystkie W Tak
429 Świstunka żółtawa
Phylloscopus inornatus
W Tak
430 Tamaryszka
Acrocephalus melanopogon
Wszystkie W Tak
431 Terekia
Xenus cinereus
Wszystkie W Tak
432 Trzciniak
Acrocephalus arundinaceus
F,M
433 Trzcinniczek
Acrocephalus scirpaceus
F,M
434 Trzcinniczek kaspijski
Acrocephalus agricola
Wszystkie W Tak
435 Trzmielojad
Pernis apivorus
W
436 Trznadel
Emberiza citrinella
S≥50,M
437 Trznadel białogłowy
Emberiza leucocephalos
Wszystkie W Tak
438 Trznadel czarnogłowy
Emberiza melanocephala
Wszystkie W Tak
439 Trznadel czubaty
Emberiza rustica
Wszystkie W Tak
440 Trznadel złotawy
Emberiza aureola
Wszystkie W Tak
441 Trznadel żółtogardły
Emberiza elegans
Wszystkie W Tak
442 Trznadelek
Emberiza pusilla
Wszystkie W Tak
443 Turkan
Somateria spectabilis
Wszystkie W Tak
444 Turkawka
Streptopelia turtur
W
445 Turkawka wschodnia
Streptopelia orientalis
Wszystkie W Tak
446 Uhla
Melanitta fusca
W Tak
447 Uhla garbonosa
Melanitta deglandi
Wszystkie W Tak
448 Uszatka
Asio otus
W
449 Uszatka błotna
Asio flammeus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
450 Warzęcha
Platalea leucorodia
Wszystkie W Tak
451 Wąsatka
Panurus biarmicus
W
452 Wieszczek
Pyrrhocorax graculus
Wszystkie W Tak
453 Wilga
Oriolus oriolus
F,M
454 Wireonek czerwonooki
Vireo olivaceus
W Tak
455 Włochatka
Aegolius funereus
W Tak
456 Wodniczka
Acrocephalus paludicola
W Tak
457 Wodnik
Rallus aquaticus
Z,M Z = 01.12.-28.02.
458 Wójcik
Phylloscopus trochiloides
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
459 Wrona siwa
Corvus cornix
S≥20,M
460 Wróbel
Passer domesticus
S≥50,M
461 Wróbel skalny
Petronia petronia
Wszystkie W Tak
462 Wydrzyk długosterny
Stercorarius longicaudus
Wszystkie W Tak
463 Wydrzyk ostrosterny
Stercorarius parasiticus
W Tak
464 Wydrzyk sp.
Stercorarius sp.
W Tak
465 Wydrzyk tęposterny
Stercorarius pomarinus
W Tak
466 Wydrzyk wielki
Stercorarius skua
Wszystkie W Tak
467 Zaganiacz
Hippolais icterina
F,M
468 Zaganiacz mały
Iduna caligata
Wszystkie W Tak
469 Zaganiacz szczebiotliwy
Hippolais polyglotta
Wszystkie W Tak
470 Zaroślówka
Acrocephalus dumetorum
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
471 Zausznik
Podiceps nigricollis
W
472 Zielonka
Porzana parva
W
473 Zięba
Fringilla coelebs
Z, S≥500,M Z = 01.12.-31.01.; Z = S≥50; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
474 Zimorodek
Alcedo atthis
W
475 Zniczek
Regulus ignicapilla
F, Z Z = 15.10.-15.03.
476 Żołna
Merops apiaster
W Tak
477 Żuraw
Grus grus
Z, S≥100,M Z = 01.12.-31.01.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
478 Żuraw stepowy
Grus virgo
Wszystkie W Tak
479 Żwirowiec łąkowy
Glareola pratincola
Wszystkie W Tak
480 Żwirowiec stepowy
Glareola nordmanni
Wszystkie W Tak