Lista gatunkowa

Poniższe zestawienie zawiera spis gatunków, podgatunków oraz mieszańców międzygatunkowych ptaków, o obserwacjach których informacje gromadzone są w ramach Wielkopolskiej Kartoteki Ornitologicznej.

Obserwacje z okresu lęgowego są klasyfikowane do kategorii lęgowości wg poniższej tabeli:

AGNIAZDOWANIE MOŻLIWE
Opojedyncze ptaki obserwowane w środowisku lęgowym
Sjednorazowa obserwacja śpiewającego lub odbywającego loty tokowe samca
Rrodzina (jeden ptak lub para) z lotnymi młodymi
BGNIAZDOWANIE PRAWDOPODOBNE
PRpara ptaków obserwowana w siedlisku lęgowym
TEzajęte terytorium lęgowe
KTkopulacja, toki
OModwiedzanie miejsca nadającego się na gniazdo (dot. dziuplaków)
NPgłosy niepokoju sugerujące bliskość gniazda lub lęgu
PLplama lęgowa (u ptaka trzymanego w ręku)
BUbudowa gniazda lub drążenie dziupli
CGNIAZDOWANIE PEWNE
UDAodwodzenie od gniazda lub młodych
GNSgniazdo nowe lub skorupy jaj z danego roku
WYSgniazdo wysiadywane
PODptaki z pokarmem dla młodych lub odchodami piskląt
JAJgniazdo z jajami
PISgniazdo z pisklętami
MŁOmłode zagniazdowniki nielotne lub słabo lotne lub podloty gniazdowników poza gniazdem

W przypadku obserwacji osobników wykazujących zachowania lęgowe, wskazane jest podjęcie w terenie próby uzyskania jak najbardziej precyzyjnej informacji o statusie lęgowym danego osobnika/ów celem zaklasyfikowania do jednej z powyższych kategorii lęgowości.

Zachęca się osoby współpracujące z WKO, do precyzyjnego lokalizowania (na mapie w formularzu obserwacji) stwierdzeń pojedynczych par lęgowych (lub terytorialnych samców) w przypadku kontroli nieobejmującej całości stanowiska. W przypadku kontroli całości stanowiska (np. jeziora), wskazane jest podanie łącznej liczby par lęgowych (lub terytorialnych samców) stwierdzonych w obrębie stanowiska.

Kolumna Dokumentacja informuje o wymogu ("tak") dokumentacji (foto, fono, wideo) obserwacji rzadkich lub trudnych w identyfikacji gatunków, podgatunków lub mieszańców międzygatunkowych ptaków.

Objaśnienie do kolumny Kartoteka:
W - Wszystkie obserwacje
L - Obserwacje ptaków wykazujących zachowania lęgowe.
N - Obserwacje ptaków nie wykazujących zachowań lęgowych.
F - Obserwacje fenologiczne. UWAGA: W danym roku kalendarzowym gromadzone są informacje o stwierdzeniach osobników danego gatunku obejmujące 10 najwcześniejszych (przyloty) oraz 10 najpóźniejszych dat (odloty), w których miały miejsce obserwacje.
D - Obserwacje spoza typowego dla gatunku okresu przebywania w regionie.
S - Stada, których wielkość jest równa lub przekracza podany próg liczebności. UWAGA: Dotyczy również osobników migrujących, obserwowanych w ściśle określonym przedziale czasowym i miejscu.
Z - Obserwacje z okresu zimowania danego gatunku w regionie (01.12 - 28.02). UWAGA: Daty graniczne różnią się pomiędzy gatunkami.
M - Stwierdzenia martwych ptaków

Ostatnia modyfikacja Listy: 8-03-2017

LP. Gatunek Komisja Faunistyczna Kartoteka Dokumentacja Uwagi
1 Alczyk
Alle alle
Wszystkie W Tak
2 Alka
Alca torda
Wszystkie W Tak
3 Batalion
Calidris pugnax
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
4 Bażant
Phasianus colchicus
M
5 Bączek
Ixobrychus minutus
W
6 Bąk
Botaurus stellaris
W
7 Bekasik
Lymnocryptes minimus
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
8 Bernikla białolica
Branta leucopsis
W
9 Bernikla białolica x Gęś sp.
Branta leucopsis x Anser sp.
W Tak
10 Bernikla kanadyjska
Branta canadensis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
11 Bernikla kanadyjska x Gęgawa
Branta canadensis x Anser anser
W Tak
12 Bernikla obrożna
Branta bernicla
W Tak
13 Bernikla północna
Branta hutchinsii
Wszystkie W Tak
14 Bernikla rdzawoszyja
Branta ruficollis
W Tak
15 Bernikla rdzawoszyja x Gęś białoczelna
Branta ruficollis x Anser albifrons
W Tak
16 Białorzytka
Oenanthe oenanthe
W
17 Białorzytka płowa
Oenanthe isabellina
Wszystkie W Tak
18 Białorzytka pstra
Oenanthe pleschanka
Wszystkie W Tak
19 Białorzytka pustynna
Oenanthe deserti
Wszystkie W Tak
20 Białorzytka rdzawa
Oenanthe hispanica
Wszystkie W Tak
21 Białozór
Falco rusticolus
Wszystkie W Tak
22 Biegus arktyczny
Calidris melanotos
Wszystkie W Tak
23 Biegus białorzytny
Calidris fuscicollis
Wszystkie W Tak
24 Biegus długoskrzydły
Calidris bairdii
Wszystkie W Tak
25 Biegus karłowaty
Calidris minutilla
Wszystkie W Tak
26 Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
W
27 Biegus malutki
Calidris minuta
W
28 Biegus mały
Calidris temminckii
W
29 Biegus morski
Calidris maritima
Wszystkie W Tak
30 Biegus płaskodzioby
Calidris falcinellus
W Tak
31 Biegus płowy
Calidris subruficollis
Wszystkie W Tak
32 Biegus rdzawy
Calidris canutus
W Tak
33 Biegus tundrowy
Calidris pusilla
Wszystkie W Tak
34 Biegus wielki
Calidris tenuirostris
Wszystkie W Tak
35 Biegus zmienny
Calidris alpina
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
36 Bielaczek
Mergus albellus
W
37 Bielik
Haliaeetus albicilla
W
38 Birginiak
Polystica stelleri
Wszystkie W Tak
39 Błotniak łąkowy
Circus pygargus
W
40 Błotniak stawowy
Circus aeruginosus
L, F, Z, S≥5,M Z = 15.10.-15.03.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
41 Błotniak stepowy
Circus macrourus
W Tak
42 Błotniak zbożowy
Circus cyaneus
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
43 Bocian biały
Ciconia ciconia
F, Z, S≥20, M Z = 15.10.-15.03.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
44 Bocian czarny
Ciconia nigra
W
45 Bogatka
Parus major
M
46 Brodziec piegowaty
Tringa melanoleuca
Wszystkie W Tak
47 Brodziec piskliwy
Actitis hypoleucos
W
48 Brodziec plamisty
Actitis macularius
Wszystkie W Tak
49 Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
50 Brodziec śniady
Tringa erythropus
W
51 Brodziec żółtonogi
Tringa flavipes
Wszystkie W Tak
52 Brzegówka
Riparia riparia
L, F, S≥100, M
53 Brzęczka
Locustella luscinioides
F,M
54 Cierlik
Emberiza cirlus
Wszystkie W Tak
55 Cierniówka
Sylvia communis
F,M
56 Cietrzew
Lyrurus tetrix
W Tak
57 Cudokaczka
Callonetta leucophrys
Wszystkie W Tak
58 Cyraneczka
Anas crecca
W
59 Cyraneczka karolińska
Anas carolinensis
Wszystkie W Tak
60 Cyranka
Spatula querquedula
W
61 Cyranka modroskrzydła
Spatula discors
Wszystkie W Tak
62 Czajka
Vanellus vanellus
L, Z, S≥500,M Z = 01.12.-31.01.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
63 Czajka stepowa
Valellus leucurus
Wszystkie W Tak
64 Czajka towarzyska
Vanellus gregarius
Wszystkie W Tak
65 Czapla biała
Ardea alba
Lęgi L, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.; Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
66 Czapla modronosa
Ardeola ralloides
Wszystkie W Tak
67 Czapla nadobna
Egretta garzetta
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
68 Czapla purpurowa
Ardea purpurea
Lęgi W Tak
69 Czapla siwa
Ardea cinerea
L, Z, S≥20,M Z = 01.12.-31.01.
70 Czapla złotawa
Bubulcus ibis
Wszystkie W Tak
71 Czarnogłówka
Poecile montanus
M
72 Czarnowron
Corvus corone
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
73 Czarnowron x Wrona siwa
Corvus corone x Corvus cornix
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
74 Czeczotka
Acanthis flammea
W
75 Czeczotka brązowa
Acanthis cabaret
W Tak
76 Czeczotka tundrowa
Acanthis hornemanni
Wszystkie W Tak
77 Czernica
Aythya fuligula
L, S≥20,M
78 Czernica x Głowienka
Aythya fuligula x Aythya ferina
W Tak
79 Czernica x Ogorzałka
Aythya fuligula x Aythya marila
W Tak
80 Czernica x Podgorzałka
Aythya fuligula x Aythya nyroca
W Tak
81 Czerniczka
Aythya collaris
Wszystkie W Tak
82 Czubatka
Lophophanes cristatus
M
83 Czuprynka
Anas falcata
Wszystkie W Tak
84 Czyż
Spinus spinus
L, S≥100,M
85 Derkacz
Crex crex
W
86 Drop
Otis tarda
Wszystkie W Tak
87 Drozd czarnogardły
Turdus atrogularis
Wszystkie W Tak
88 Drozd obrożny
Turdus torquatus
W Tak
89 Drozd oliwkowy
Turdus obscurus
Wszystkie W Tak
90 Drozd rdzawogardły
Turdus ruficollis
Wszystkie W Tak
91 Drozd rdzawoskrzydły
Turdus eunomus
Wszystkie W Tak
92 Drozd rdzawy
Turdus naumanni
Wszystkie W Tak
93 Drozdoń ciemny
Geokichla sibirica
Wszystkie W Tak
94 Drozdoń pstry
Zoothera dauma
Wszystkie W Tak
95 Droździk
Turdus iliacus
W
96 Drzemlik
Falco columbarius
W Tak
97 Dubelt
Gallinago media
W Tak
98 Dudek
Upupa epops
W
99 Dymówka
Hirundo rustica
F, S≥500,M
100 Dzierlatka
Galerida cristata
W
101 Dzierzba czarnoczelna
Lanius minor
Wszystkie W Tak
102 Dzierzba pustynna
Lanius isabellinus
Wszystkie W Tak
103 Dzierzba rudogłowa
Lanius senator
Wszystkie W Tak
104 Dzięcioł białogrzbiety
Dendrocopos leucotos
W Tak
105 Dzięcioł białoszyi
Dendrocopos syriacus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
106 Dzięcioł duży
Dendrocopos major
M
107 Dzięcioł średni
Dendrocoptes medius
M
108 Dzięcioł trójpalczasty
Picoides tridactylus
W Tak
109 Dzięcioł zielonosiwy
Picus canus
W Tak
110 Dzięcioł zielony
Picus viridis
M
111 Dzięcioł zielony x dzięcioł zielonosiwy
Picus viridis x Picus canus
W Tak
112 Dzięciołek
Dryobates minor
L, M
113 Dziwonia
Erythrina erythrina
W
114 Dzwoniec
Chloris chloris
S≥50,M
115 Edredon
Somateria mollissima
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
116 Flaming mały
Phoenicopterus minor
Wszystkie W Tak
117 Flaming różowy
Phoenicopterus roseus
Wszystkie W Tak
118 Gadożer
Circaetus gallicus
Wszystkie W Tak
119 Gajówka
Sylvia borin
F,M
120 Gawron
Corvus frugilegus
L, S≥500,M
121 Gągoł
Bucephala clangula
L, S≥20,M
122 Gągołek
Bucephala albeola
Wszystkie W Tak
123 Gąsiorek
Lanius collurio
F,M
124 Gęgawa
Anser anser
L, Z, S≥50,M Z = 01.12.-31.01.
125 Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
126 Gęś białoczelna
Anser albifrons
D, F, Z, S≥500,M Z = 01.12.-31.01.
127 Gęś krótkodzioba
Anser brachyrhynchus
W Tak
128 Gęś mała
Anser erythropus
W Tak
129 Gęś tundrowa
Anser serrirostris
D, F, S≥1000, M
130 Gęś tybetańska
Anser indicus
W Tak
131 Gęś zbożowa
Anser fabalis
D, F, S≥1000, M
132 Gęś zbożowa kompleks
Anser fabalis sensu lato
D, F, S≥1000, M
133 Gil
Pyrrhula pyrrhula
L, S≥20,M
134 Głowienka
Aythya ferina
L, S≥20,M
135 Głowienka x Podgorzałka
Aythya ferina x Aythya nyroca
W Tak
136 Głuszec
Tetrao urogallus
W Tak
137 Głuszek
Emberiza cia
Wszystkie W Tak
138 Górniczek
Eremophila alpestris
W Tak
139 Grubodziób
Coccothraustes coccothraustes
S≥20,M
140 Grzywacz
Columba palumbus
Z, S≥200 ,M Z = 01.12.-31.01.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
141 Grzywienka
Chenonetta jubata
Wszystkie W Tak
142 Hełmiatka
Netta rufina
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
143 Ibis czczony
Threskiornis aethiopicus
Wszystkie W Tak
144 Ibis grzywiasty
Geronticus eremita
Wszystkie W Tak
145 Ibis kasztanowaty
Plegadis falcinellus
Wszystkie W Tak
146 Jarząbek
Bonasia bonasia
W Tak
147 Jarzębatka
Sylvia nisoria
W
148 Jaskółka rudawa
Cecropis daurica
Wszystkie W Tak
149 Jastrząb
Accipiter gentilis
L, S≥5,M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
150 Jemiołuszka
Bombycilla garrulus
W
151 Jer
Fringilla montifringilla
Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
152 Jerzyk
Apus apus
L, F,M L = poza aglomeracjami miast
153 Jerzyk alpejski
Tachymarptis melba
Wszystkie W Tak
154 Jerzyk blady
Apus pallidus
Wszystkie W Tak
155 Kalandra czarna
Melanocorypha yeltoniensis
Wszystkie W Tak
156 Kalandra szara
Melanocorypha calandra
Wszystkie W Tak
157 Kamieniuszka
Histrionicus histrionicus
Wszystkie W Tak
158 Kamusznik
Arenaria interpres
W Tak
159 Kania czarna
Milvus migrans
W
160 Kania ruda
Milvus milvus
W
161 Kapturka
Sylvia atricapilla
F, Z,M Z = 15.10.-15.03.
162 Kapturnik
Lophodytes cucullatus
Wszystkie W Tak
163 Karliczka
Porzana pusilla
Wszystkie W Tak
164 Karolinka
Aix sponsa
W Tak Dokumentacja fotograficzna wymagana jest tylko w przypadku samic i ptaków młodocianych
165 Kawka
Corvus monedula
S≥200,M
166 Kazarka rdzawa
Tadorna ferruginea
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
167 Kląskawka
Saxicola rubicola
W
168 Kląskawka syberyjska
Saxicola maurus
Wszystkie W Tak
169 Kobczyk
Falco vespertinus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
170 Kobuz
Falco subbuteo
W W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
171 Kokoszka
Gallinula chloropus
Z,M Z = 01.12.-28.02.
172 Kopciuszek
Phoenicurus ochruros
F, Z,M Z = 01.12.-28.02.
173 Kormoran
Phalacrocorax carbo
L, S≥100,M
174 Kormoran czubaty
Phalacrocorax aristotelis
Wszystkie W Tak
175 Kormoran mały
Phalacrocorax pygmeus
Wszystkie W Tak
176 Kos
Turdus merula
S≥20,M
177 Kowalik
Sitta europaea
M
178 Krakwa
Mareca strepera
W
179 Kraska
Coracias garrulus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
180 Krętogłów
Jynx torquilla
W
181 Krogulec
Accipiter nisus
L, S≥5, M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
182 Krogulec krótkonogi
Accipiter brevipes
Wszystkie W Tak
183 Kropiatka
Porzana porzana
W
184 Kruk
Corvus corax
S≥20, M
185 Krwawodziób
Tringa totanus
W
186 Krzyżodziób modrzewiowy
Loxia leucoptera
Wszystkie W Tak
187 Krzyżodziób sosnowy
Loxia pytyopsittacus
Wszystkie W Tak
188 Krzyżodziób świerkowy
Loxia curvirostra
W
189 Krzyżówka
Anas platyrhynchos
S≥1000,M
190 Krzyżówka x rożeniec
Anas platyrhynchos x Anas acuta
W Tak
191 Kszyk
Gallinago gallinago
W
192 Kukułka
Cuculus canorus
F,M
193 Kulczyk
Serinus serinus
F, Z, S≥5,M Z = 15.10.-15.03.
194 Kulik mniejszy
Numenius phaeopus
W
195 Kulik wielki
Numenius arquata
W
196 Kulon
Burhinus oedicnemus
Wszystkie W Tak
197 Kurhannik
Buteo rufinus
W Tak
198 Kuropatwa
Perdix perdix
W
199 Kwiczoł
Turdus pilaris
L, S≥100, M L = kolonie lęgowe (>5 gniazd) poza osiedlami ludzkimi.
200 Kwokacz
Tringa nebularia
W
201 Lelek
Caprimulgus europaeus
W
202 Lerka
Lullula arborea
F, Z, S≥20, M Z = 01.12.-28.02.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
203 Lodowiec
Gavia immer
Wszystkie W Tak
204 Lodówka
Clangula hyemalis
W Tak
205 Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
W
206 Łabędź czarny
Cygnus atratus
Wszystkie W Tak
207 Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
W
208 Łabędź niemy
Cygnus olor
Z, S≥50,M Z = 01.12.-28.02.; Z = S≥20
209 Łabędź niemy odmiany polskiej
Cygnus olor immutabilis
W
210 Łęczak
Tringa glareola
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
211 Łozówka
Acrocephalus palustris
F,M
212 Łuskowiec
Pinicola enucleator
Wszystkie W Tak
213 Łyska
Fulica atra
S≥100, M
214 Makolągwa
Linaria cannabina
S≥20,M
215 Mandarynka
Aix galericulata
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
216 Markaczka
Melanitta nigra
W Tak
217 Markaczka amerykańska
Melanitta americana
Wszystkie W Tak
218 Marmurka
Marmoretta angustirostris
Wszystkie W Tak
219 Mazurek
Passer montanus
S≥50,M
220 Mewa białogłowa
Larus cachinnans
L, S≥100,M
221 Mewa blada
Larus hyperboreus
Wszystkie W Tak
222 Mewa cienkodzioba
Chroicocephalus genei
Wszystkie W Tak
223 Mewa czarnogłowa
Ichthyaetus melanocephalus
W Tak
224 Mewa czarnogłowa x Śmieszka
Ichthyaetus melanocephalus x Chroicocephalus ridibundus
W Tak
225 Mewa delawarska
Larus delawarensis
Wszystkie W Tak
226 Mewa karaibska
Leucophaeus atricilla
Wszystkie W Tak
227 Mewa mała
Hydrocoloeus minutus
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
228 Mewa modrodzioba
Pagophila eburnea
Wszystkie W Tak
229 Mewa obrożna
Xema sabini
Wszystkie W Tak
230 Mewa ochocka
Larus schistisagus
Wszystkie W Tak
231 Mewa polarna
Larus glaucoides
Wszystkie W Tak
232 Mewa romańska
Larus michahelis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
233 Mewa różowa
Rhodostethia rosea
Wszystkie W Tak
234 Mewa siodłata
Larus marinus
W Tak
235 Mewa siwa
Larus canus
L, S≥20,M
236 Mewa srebrzysta
Larus argentatus
L, S≥100,M
237 Mewa srebrzysta kompleks
Larus argentatus sensu lato
L, S≥100,M
238 Mewa trójpalczasta
Rissa tridactyla
W Tak
239 Mewa żółtonoga
Larus fuscus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
240 Modraczek
Tarsiger cyanurus
Wszystkie W Tak
241 Modraszka
Cyanistes caeruleus
M
242 Mornel
Charadrius morinellus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
243 Muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis
W Tak
244 Muchołówka mała
Ficedula parva
W
245 Muchołówka szara
Muscicapa striata
F,M
246 Muchołówka żałobna
Ficedula hypoleuca
F,M
247 Myszołów
Buteo buteo
S≥5,M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
248 Myszołów włochaty
Buteo lagopus
W
249 Nagórnik
Monticola saxatilis
Wszystkie W Tak
250 Nur białodzioby
Gavia adamsii
Wszystkie W Tak
251 Nur czarnoszyi
Gavia arctica
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
252 Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
W Tak
253 Nurogęś
Mergus merganser
L, S≥20,M
254 Ogorzałka
Aythya marila
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
255 Ogorzałka mała
Aythya affinis
Wszystkie W Tak
256 Ohar
Tadorna tadorna
W Tak
257 Oknówka
Delichon urbicum
L, F, S≥100,M L = kolonie lęgowe >10 gniazd.
258 Orlica
Ichthyaetus ichthyaetus
Wszystkie W Tak
259 Orlik grubodzioby
Clanga clanga
Wszystkie W Tak
260 Orlik krzykliwy
Clanga pomarina
W Tak
261 Orlik sp.
Clanga sp.
W Tak
262 Orłosęp
Gypaetus barbatus
Wszystkie W Tak
263 Ortolan
Emberiza hortulana
F,M
264 Orzechówka
Nucifraga caryocatactes
W Tak
265 Orzeł cesarski
Aquila heliaca
Wszystkie W Tak
266 Orzeł przedni
Aquila chrysaetos
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
267 Orzeł stepowy
Aquila nipalensis
Wszystkie W Tak
268 Orzełek
Hieraaetus pennatus
Wszystkie W Tak
269 Osetnik
Carduelis citrinella
Wszystkie W Tak
270 Ostrygojad
Haematopus ostralegus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
271 Pasterz
Pastor roseus
Wszystkie W Tak
272 Paszkot
Turdus viscivorus
L, Z, S≥5,M Z = 01.12.-31.01.
273 Pelikan kędzierzawy
Pelecanus crispus
Wszystkie W Tak
274 Pelikan mały
Pelecanus rufescens
Wszystkie W Tak
275 Pelikan różowy
Pelecanus onocrotalus
Wszystkie W Tak
276 Pełzacz leśny
Certhia familiaris
M
277 Pełzacz ogrodowy
Certhia brachydactyla
M
278 Perkoz dwuczuby
Podiceps cristatus
Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
279 Perkoz grubodzioby
Podilymbus podiceps
Wszystkie W Tak
280 Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
W
281 Perkoz rogaty
Podiceps auritus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
282 Perkozek
Tachybaptus ruficollis
L, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
283 Piaskowiec
Calidris alba
W Tak
284 Piecuszek
Phylloscopus trochilus
F,M
285 Piegża
Sylvia curruca
F,M
286 Pierwiosnek
Phylloscopus collybita
F, Z,M Z = 15.10.-15.03.
287 Pierwiosnek syberyjski
Phylloscopus collybita tristis
Wszystkie W Tak
288 Pleszka
Phoenicurus phoenicurus
F,M
289 Pleszka białogłowa
Phoenicurus leucocephalus
Wszystkie W Tak
290 Pleszka x Kopciuszek
Phoenicurus phoenicurus x Phoenicurus ochruros
W Tak
291 Pliszka brytyjska
Motacilla alba yarrellii
Wszystkie W Tak
292 Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
293 Pliszka cytrynowa x Pliszka żółta
Motacilla citreola x Motacilla flava
W Tak
294 Pliszka czarnogłowa
Motacilla flava feldegg
Wszystkie W Tak
295 Pliszka górska
Motacilla cinerea
W
296 Pliszka siwa
Motacilla alba
F, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
297 Pliszka sp.
Motacilla sp.
W Tak
298 Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
299 Pliszka żółta
Motacilla flava
F, S≥20,M
300 Pliszka żółtawa
Motacilla flava flavissima
Wszystkie W Tak
301 Pluszcz
Cinclus cinclus
W Tak
302 Płaskonos
Spatula clypeata
W
303 Płatkonóg płaskodzioby
Phalaropus fulicarius
Wszystkie W Tak
304 Płatkonóg szydłodzioby
Phalaropus lobatus
W Tak
305 Płochacz halny
Prunella collaris
Wszystkie W Tak
306 Płochacz syberyjski
Prunella montanella
Wszystkie W Tak
307 Płomykówka
Tyto alba
W
308 Podgorzałka
Aythya nyroca
W Tak
309 Podróżniczek
Luscinia svecica
W
310 Pokląskwa
Saxicola rubetra
F, S≥5,M
311 Pokrzewka aksamitna
Sylvia melanocephala
Wszystkie W Tak
312 Pokrzewka wąsata
Sylvia cantillans
Wszystkie W Tak
313 Pokrzywnica
Prunella modularis
Z, S≥5,M Z = 01.12.-28.02.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
314 Pomurnik
Tichodroma muraria
Wszystkie W Tak
315 Poświerka
Calcarius lapponicus
W Tak
316 Potrzeszcz
Emberiza calandra
S≥50,M
317 Potrzos
Emberiza schoeniclus
Z, S≥20,M Z = 01.12.-31.01.
318 Pójdźka
Athene noctua
W
319 Przepiórka
Coturnix coturnix
Z, F, M
320 Puchacz
Bubo bubo
W Tak
321 Pustułeczka
Falco naumanni
Wszystkie W Tak
322 Pustułka
Falco tinnunculus
L, S≥5,M L = poza aglomeracjami miast
323 Puszczyk
Strix aluco
W
324 Puszczyk mszarny
Strix nebulosa
Wszystkie W Tak
325 Puszczyk uralski
Strix uralensis
Wszystkie W Tak
326 Raniuszek
Aegithalos caudatus
S≥20,M
327 Raniuszek czarnobrewy
Aegithalos caudatus europaeus
W
328 Raróg
Falco cherrug
Wszystkie W Tak
329 Raróg górski
Falco biarmicus
Wszystkie W Tak
330 Remiz
Remiz pendulinus
F, Z, S≥20,M Z = 15.10.-15.03.
331 Rokitniczka
Acrocephalus schoenobaenus
F,M
332 Rożeniec
Anas acuta
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
333 Rożeniec białolicy
Anas bahamensis
Wszystkie W Tak
334 Rudzik
Erithacus rubecula
Z Z = 01.12.-31.01.
335 Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
W
336 Rybitwa białoskrzydła
Chlidonias leucopterus
W
337 Rybitwa białowąsa
Chlidonias hybrida
W
338 Rybitwa czarna
Chlidonias niger
W
339 Rybitwa czubata
Thalasseus sandvicensis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
340 Rybitwa krótkodzioba
Gelochelidon nilotica
Wszystkie W Tak
341 Rybitwa popielata
Sterna paradisaea
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
342 Rybitwa różowa
Sterna dougallii
Wszystkie W Tak
343 Rybitwa rzeczna
Sterna hirundo
W
344 Rybitwa wielkodzioba
Hydroprogne caspia
Lęgi W Tak
345 Rybołów
Pandion haliaetus
W
346 Rycyk
Limosa limosa
W
347 Rzepołuch
Linaria flavirostris
W
348 Samotnik
Tringa ochropus
W
349 Sęp kasztanowaty
Aegypius monachus
Wszystkie W Tak
350 Sęp płowy
Gyps fulvus
Wszystkie W Tak
351 Sierpiec
Bucephala islandica
Wszystkie W Tak
352 Sierpówka
Streptopelia decaocto
S≥50,M
353 Sieweczka mongolska
Charadrius mongolus
Wszystkie W Tak
354 Sieweczka morska
Charadrius alexandrinus
Wszystkie W Tak
355 Sieweczka obrożna
Charadrius hiaticula
W
356 Sieweczka pustynna
Charadrius leschenaultii
Wszystkie W Tak
357 Sieweczka rzeczna
Charadrius dubius
W
358 Siewka szara
Pluvialis dominica
Wszystkie W Tak
359 Siewka złota
Pluvialis apricaria
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
360 Siewka złotawa
Pluvialis fulva
Wszystkie W Tak
361 Siewnica
Pluvialis squatarola
W
362 Sikora lazurowa
Cyanistes cyanus
Wszystkie W Tak
363 Siniak
Columba oenas
W
364 Siwerniak
Anthus spinoletta
W Tak
365 Skowronek
Alauda arvensis
Z, S≥100,M Z = 01.12.-31.01.
366 Skowronek białoskrzydły
Alauda leucoptera
Wszystkie W Tak
367 Skowrończyk krótkopalcowy
Calandrella brachydactyla
Wszystkie W Tak
368 Słonka
Scolopax rusticola
W
369 Słowik rdzawy
Luscinia megarhynchos
F,M
370 Słowik syberyjski
Larvivora sibilans
Wszystkie W Tak
371 Słowik szary
Luscinia luscinia
F,M
372 Sokół skalny
Falco eleonorae
Wszystkie W Tak
373 Sokół wędrowny
Falco peregrinus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
374 Sosnówka
Periparus ater
M
375 Sowa jarzębata
Surnia ulula
Wszystkie W Tak
376 Sowa śnieżna
Bubo scandiacus
Wszystkie W Tak
377 Sójka
Garrulus glandarius
S≥20,M
378 Sójka syberyjska
Perisoreus infaustus
Wszystkie W Tak
379 Sóweczka
Glaucidium passerinum
W Tak
380 Sroka
Pica pica
S≥50,M
381 Srokosz
Lanius excubitor
W
382 Srokosz stepowy
Lanius excubitor homeyeri
W Tak
383 Sterniczka
Oxyura leucocephala
Wszystkie W Tak
384 Sterniczka jamajska
Oxyura jamaicensis
Wszystkie W Tak
385 Strepet
Tetrax tetrax
Wszystkie W Tak
386 Strumieniówka
Locustella fluviatilis
W
387 Strzyżyk
Troglodytes troglodytes
M
388 Syczek
Otus scops
Wszystkie W Tak
389 Szablodziób
Recurvirostra avosetta
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
390 Szczudłak
Himantopus himantopus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
391 Szczygieł
Carduelis carduelis
S≥20,M
392 Szlachar
Mergus serrator
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
393 Szlamiec długodzioby
Limnodromus scolopaceus
Wszystkie W Tak
394 Szlamnik
Limosa lapponica
W
395 Szpak
Sturnus vulgaris
Z, S≥1000,M Z = 01.12.-31.01.
396 Ścierwnik
Neophron percnopterus
Wszystkie W Tak
397 Ślepowron
Nycticorax nicticorax
W Tak
398 Śmieszka
Chroicocephalus ridibundus
L, S≥500,M
399 Śnieguła
Plectrophenax nivalis
W
400 Śnieżka
Montifringilla nivalis
Wszystkie W Tak
401 Śnieżyca cesarska
Anser canagicus
Wszystkie W Tak
402 Śnieżyca duża
Anser caerulescens
Wszystkie W Tak
403 Śnieżyca mała
Anser rossii
Wszystkie W Tak
404 Śpiewak
Turdus philomelos
F, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
405 Świergotek drzewny
Anthus trivialis
F, S≥20,M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
406 Świergotek łąkowy
Anthus pratensis
Z, S≥20,M Z = 01.12.-31.01.
407 Świergotek nadmorski
Anthus petrosus
W Tak
408 Świergotek polny
Anthus campestris
W
409 Świergotek rdzawogardły
Anthus cervinus
W Tak
410 Świergotek szponiasty
Anthus richardi
Wszystkie W Tak
411 Świergotek tajgowy
Anthus hodgsoni
Wszystkie W Tak
412 Świerszczak
Locustella naevia
F,M
413 Świerszczak melodyjny
Locustella certhiola
Wszystkie W Tak
414 Świstun
Mareca penelope
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
415 Świstun amerykański
Mareca americana
Wszystkie W Tak
416 Świstun chilijski
Anas sibilatrix
Wszystkie W Tak
417 Świstunka ałtajska
Phylloscopus humei
Wszystkie W Tak
418 Świstunka brunatna
Phylloscopus fuscatus
Wszystkie W Tak
419 Świstunka górska
Phylloscopus bonelli
Wszystkie W Tak
420 Świstunka grubodzioba
Phylloscopus schwarzi
Wszystkie W Tak
421 Świstunka iberyjska
Phylloscopus ibericus
Wszystkie W Tak
422 Świstunka leśna
Phylloscopus sibilatrix
F,M
423 Świstunka północna
Phylloscopus borealis
Wszystkie W Tak
424 Świstunka złotawa
Phylloscopus proregulus
Wszystkie W Tak
425 Świstunka żółtawa
Phylloscopus inornatus
W Tak
426 Tamaryszka
Acrocephalus melanopogon
Wszystkie W Tak
427 Terekia
Xenus cinereus
Wszystkie W Tak
428 Trzciniak
Acrocephalus arundinaceus
F,M
429 Trzcinniczek
Acrocephalus scirpaceus
F,M
430 Trzcinniczek kaspijski
Acrocephalus agricola
Wszystkie W Tak
431 Trzmielojad
Pernis apivorus
W
432 Trznadel
Emberiza citrinella
S≥50,M
433 Trznadel białogłowy
Emberiza leucocephalos
Wszystkie W Tak
434 Trznadel czarnogłowy
Emberiza melanocephala
Wszystkie W Tak
435 Trznadel czubaty
Emberiza rustica
Wszystkie W Tak
436 Trznadel złotawy
Emberiza aureola
Wszystkie W Tak
437 Trznadel żółtogardły
Emberiza elegans
Wszystkie W Tak
438 Trznadelek
Emberiza pusilla
Wszystkie W Tak
439 Turkan
Somateria spectabilis
Wszystkie W Tak
440 Turkawka
Streptopelia turtur
W
441 Turkawka wschodnia
Streptopelia orientalis
Wszystkie W Tak
442 Uhla
Melanitta fusca
W Tak
443 Uhla garbonosa
Melanitta deglandi
Wszystkie W Tak
444 Uszatka
Asio otus
W
445 Uszatka błotna
Asio flammeus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
446 Warzęcha
Platalea leucorodia
Wszystkie W Tak
447 Wąsatka
Panurus biarmicus
W
448 Wieszczek
Pyrrhocorax graculus
Wszystkie W Tak
449 Wilga
Oriolus oriolus
F,M
450 Wireonek czerwonooki
Vireo olivaceus
W Tak
451 Włochatka
Aegolius funereus
W Tak
452 Wodniczka
Acrocephalus paludicola
W Tak
453 Wodnik
Rallus aquaticus
Z,M Z = 01.12.-28.02.
454 Wójcik
Phylloscopus trochiloides
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
455 Wrona siwa
Corvus cornix
S≥20,M
456 Wróbel
Passer domesticus
S≥50,M
457 Wróbel skalny
Petronia petronia
Wszystkie W Tak
458 Wydrzyk długosterny
Stercorarius longicaudus
Wszystkie W Tak
459 Wydrzyk ostrosterny
Stercorarius parasiticus
W Tak
460 Wydrzyk sp.
Stercorarius sp.
W Tak
461 Wydrzyk tęposterny
Stercorarius pomarinus
Wszystkie W Tak
462 Wydrzyk wielki
Stercorarius skua
Wszystkie W Tak
463 Zaganiacz
Hippolais icterina
F,M
464 Zaganiacz mały
Iduna caligata
Wszystkie W Tak
465 Zaganiacz szczebiotliwy
Hippolais polyglotta
Wszystkie W Tak
466 Zaroślówka
Acrocephalus dumetorum
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
467 Zausznik
Podiceps nigricollis
W
468 Zielonka
Porzana parva
W
469 Zięba
Fringilla coelebs
Z, S≥500,M Z = 01.12.-31.01.; Z = S≥50; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
470 Zimorodek
Alcedo atthis
W
471 Zniczek
Regulus ignicapilla
F, Z Z = 15.10.-15.03.
472 Żołna
Merops apiaster
W Tak
473 Żuraw
Grus grus
Z, S≥100,M Z = 01.12.-31.01.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
474 Żuraw stepowy
Grus virgo
Wszystkie W Tak
475 Żwirowiec łąkowy
Glareola pratincola
Wszystkie W Tak
476 Żwirowiec stepowy
Glareola nordmanni
Wszystkie W Tak