Lista gatunkowa

Poniższe zestawienie zawiera spis gatunków, podgatunków oraz mieszańców międzygatunkowych ptaków, o obserwacjach których informacje gromadzone są w ramach Wielkopolskiej Kartoteki Ornitologicznej.

Obserwacje z okresu lęgowego są klasyfikowane do kategorii lęgowości wg poniższej tabeli:

AGNIAZDOWANIE MOŻLIWE
Opojedyncze ptaki obserwowane w środowisku lęgowym
Sjednorazowa obserwacja śpiewającego lub odbywającego loty tokowe samca
Rrodzina (jeden ptak lub para) z lotnymi młodymi
BGNIAZDOWANIE PRAWDOPODOBNE
PRpara ptaków obserwowana w siedlisku lęgowym
TEzajęte terytorium lęgowe
KTkopulacja, toki
OModwiedzanie miejsca nadającego się na gniazdo (dot. dziuplaków)
NPgłosy niepokoju sugerujące bliskość gniazda lub lęgu
PLplama lęgowa (u ptaka trzymanego w ręku)
BUbudowa gniazda lub drążenie dziupli
CGNIAZDOWANIE PEWNE
UDAodwodzenie od gniazda lub młodych
GNSgniazdo nowe lub skorupy jaj z danego roku
WYSgniazdo wysiadywane
PODptaki z pokarmem dla młodych lub odchodami piskląt
JAJgniazdo z jajami
PISgniazdo z pisklętami
MŁOmłode zagniazdowniki nielotne lub słabo lotne lub podloty gniazdowników poza gniazdem

W przypadku obserwacji osobników wykazujących zachowania lęgowe, wskazane jest podjęcie w terenie próby uzyskania jak najbardziej precyzyjnej informacji o statusie lęgowym danego osobnika/ów celem zaklasyfikowania do jednej z powyższych kategorii lęgowości.

Zachęca się osoby współpracujące z WKO, do precyzyjnego lokalizowania (na mapie w formularzu obserwacji) stwierdzeń pojedynczych par lęgowych (lub terytorialnych samców) w przypadku kontroli nieobejmującej całości stanowiska. W przypadku kontroli całości stanowiska (np. jeziora), wskazane jest podanie łącznej liczby par lęgowych (lub terytorialnych samców) stwierdzonych w obrębie stanowiska.

Kolumna Dokumentacja informuje o wymogu ("tak") dokumentacji (foto, fono, wideo) obserwacji rzadkich lub trudnych w identyfikacji gatunków, podgatunków lub mieszańców międzygatunkowych ptaków.

Objaśnienie do kolumny Kartoteka:
W - Wszystkie obserwacje
L - Obserwacje ptaków wykazujących zachowania lęgowe.
N - Obserwacje ptaków nie wykazujących zachowań lęgowych.
F - Obserwacje fenologiczne. UWAGA: W danym roku kalendarzowym gromadzone są informacje o stwierdzeniach osobników danego gatunku obejmujące 10 najwcześniejszych (przyloty) oraz 10 najpóźniejszych dat (odloty), w których miały miejsce obserwacje.
D - Obserwacje spoza typowego dla gatunku okresu przebywania w regionie.
S - Stada, których wielkość jest równa lub przekracza podany próg liczebności. UWAGA: Dotyczy również osobników migrujących, obserwowanych w ściśle określonym przedziale czasowym i miejscu.
Z - Obserwacje z okresu zimowania danego gatunku w regionie. UWAGA: Daty graniczne różnią się pomiędzy gatunkami.
M - Stwierdzenia martwych ptaków

Ostatnia modyfikacja Listy: 8-03-2017

LP. Gatunek Komisja Faunistyczna Kartoteka Dokumentacja Uwagi
1 Alczyk
Alle alle
Wszystkie W Tak
2 Alka
Alca torda
Wszystkie W Tak
3 Batalion
Calidris pugnax
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
4 Bażant
Phasianus colchicus
M
5 Bączek
Ixobrychus minutus
W
6 Bąk
Botaurus stellaris
W
7 Bekasik
Lymnocryptes minimus
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
8 Bernikla białolica
Branta leucopsis
W
9 Bernikla białolica x Gęś sp.
Branta leucopsis x Anser sp.
W Tak
10 Bernikla kanadyjska
Branta canadensis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
11 Bernikla kanadyjska x Gęgawa
Branta canadensis x Anser anser
W Tak
12 Bernikla obrożna
Branta bernicla
W Tak
13 Bernikla północna
Branta hutchinsii
Wszystkie W Tak
14 Bernikla rdzawoszyja
Branta ruficollis
W Tak
15 Białorzytka
Oenanthe oenanthe
W
16 Białorzytka płowa
Oenanthe isabellina
Wszystkie W Tak
17 Białorzytka pstra
Oenanthe pleschanka
Wszystkie W Tak
18 Białorzytka pustynna
Oenanthe deserti
Wszystkie W Tak
19 Białorzytka rdzawa
Oenanthe hispanica
Wszystkie W Tak
20 Białozór
Falco rusticolus
Wszystkie W Tak
21 Biegus arktyczny
Calidris melanotos
Wszystkie W Tak
22 Biegus białorzytny
Calidris fuscicollis
Wszystkie W Tak
23 Biegus długoskrzydły
Calidris bairdii
Wszystkie W Tak
24 Biegus karłowaty
Calidris minutilla
Wszystkie W Tak
25 Biegus krzywodzioby
Calidris ferruginea
W
26 Biegus malutki
Calidris minuta
W
27 Biegus mały
Calidris temminckii
W
28 Biegus morski
Calidris maritima
Wszystkie W Tak
29 Biegus płaskodzioby
Calidris falcinellus
W Tak
30 Biegus płowy
Calidris subruficollis
Wszystkie W Tak
31 Biegus rdzawy
Calidris canutus
W Tak
32 Biegus tundrowy
Calidris pusilla
Wszystkie W Tak
33 Biegus wielki
Calidris tenuirostris
Wszystkie W Tak
34 Biegus zmienny
Calidris alpina
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
35 Bielaczek
Mergus albellus
W
36 Bielik
Haliaeetus albicilla
W
37 Birginiak
Polystica stelleri
Wszystkie W Tak
38 Błotniak łąkowy
Circus pygargus
W
39 Błotniak stawowy
Circus aeruginosus
L, F, Z, S≥5,M Z = 15.10.-15.03.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
40 Błotniak stepowy
Circus macrourus
W Tak
41 Błotniak zbożowy
Circus cyaneus
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
42 Bocian biały
Ciconia ciconia
F, Z, S≥20, M Z = 15.10.-15.03.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
43 Bocian czarny
Ciconia nigra
W
44 Bogatka
Parus major
M
45 Brodziec piegowaty
Tringa melanoleuca
Wszystkie W Tak
46 Brodziec piskliwy
Actitis hypoleucos
W
47 Brodziec plamisty
Actitis macularius
Wszystkie W Tak
48 Brodziec pławny
Tringa stagnatilis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
49 Brodziec śniady
Tringa erythropus
W
50 Brodziec żółtonogi
Tringa flavipes
Wszystkie W Tak
51 Brzegówka
Riparia riparia
L, F, S≥100, M
52 Brzęczka
Locustella luscinioides
F,M
53 Cierlik
Emberiza cirlus
Wszystkie W Tak
54 Cierniówka
Sylvia communis
F,M
55 Cietrzew
Tetrao tetrix
W Tak
56 Cudokaczka
Callonetta leucophrys
Wszystkie W Tak
57 Cyraneczka
Anas crecca
W
58 Cyraneczka karolińska
Anas carolinensis
Wszystkie W Tak
59 Cyranka
Anas querquedula
W
60 Cyranka modroskrzydła
Anas discors
Wszystkie W Tak
61 Czajka
Vanellus vanellus
L, Z, S≥500,M Z = 01.12.-31.01.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
62 Czajka stepowa
Valellus leucurus
Wszystkie W Tak
63 Czajka towarzyska
Vanellus gregarius
Wszystkie W Tak
64 Czapla biała
Ardea alba
Lęgi L, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.; Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
65 Czapla modronosa
Ardeola ralloides
Wszystkie W Tak
66 Czapla nadobna
Egretta garzetta
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
67 Czapla purpurowa
Ardea purpurea
Lęgi W Tak
68 Czapla siwa
Ardea cinerea
L, Z, S≥20,M Z = 01.12.-31.01.
69 Czapla złotawa
Bubulcus ibis
Wszystkie W Tak
70 Czarnogłówka
Poecile montanus
M
71 Czarnowron
Corvus corone
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
72 Czarnowron x Wrona siwa
Corvus corone x Corvus cornix
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
73 Czeczotka
Acanthis flammea
W
74 Czeczotka tundrowa
Acanthis hornemanni
Wszystkie W Tak
75 Czernica
Aythya fuligula
L, S≥20,M
76 Czernica x Głowienka
Aythya fuligula x Aythya ferina
W Tak
77 Czernica x Podgorzałka
Aythya fuligula x Aythya nyroca
W Tak
78 Czerniczka
Aythya collaris
Wszystkie W Tak
79 Czubatka
Lophophanes cristatus
M
80 Czuprynka
Anas falcata
Wszystkie W Tak
81 Czyż
Carduelis spinus
L, S≥100,M
82 Derkacz
Crex crex
W
83 Drop
Otis tarda
Wszystkie W Tak
84 Drozd czarnogardły
Turdus atrogularis
Wszystkie W Tak
85 Drozd obrożny
Turdus torquatus
W Tak
86 Drozd oliwkowy
Turdus obscurus
Wszystkie W Tak
87 Drozd rdzawogardły
Turdus ruficollis
Wszystkie W Tak
88 Drozd rdzawoskrzydły
Turdus eunomus
Wszystkie W Tak
89 Drozd rdzawy
Turdus naumanni
Wszystkie W Tak
90 Drozdoń ciemny
Geokichla sibirica
Wszystkie W Tak
91 Drozdoń pstry
Zoothera dauma
Wszystkie W Tak
92 Droździk
Turdus iliacus
W
93 Drzemlik
Falco columbarius
W
94 Dubelt
Gallinago media
W Tak
95 Dudek
Upupa epops
W
96 Dymówka
Hirundo rustica
F, S≥500,M
97 Dzierlatka
Galerida cristata
W
98 Dzierzba czarnoczelna
Lanius minor
Wszystkie W Tak
99 Dzierzba pustynna
Lanius isabellinus
Wszystkie W Tak
100 Dzierzba rudogłowa
Lanius senator
Wszystkie W Tak
101 Dzięcioł białogrzbiety
Dendrocopos leucotos
W Tak
102 Dzięcioł białoszyi
Dendrocopos syriacus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
103 Dzięcioł duży
Dendrocopos major
M
104 Dzięcioł średni
Dendrocopos medius
M
105 Dzięcioł trójpalczasty
Picoides tridactylus
W Tak
106 Dzięcioł zielonosiwy
Picus canus
W Tak
107 Dzięcioł zielony
Picus viridis
M
108 Dzięcioł zielony x dzięcioł zielonosiwy
Picus viridis x Picus canus
W Tak
109 Dzięciołek
Dendrocopos minor
L, M
110 Dziwonia
Erythrina erythrina
W
111 Dzwoniec
Chloris chloris
S≥50,M
112 Edredon
Somateria mollissima
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
113 Flaming mały
Phoenicopterus minor
Wszystkie W Tak
114 Flaming różowy
Phoenicopterus roseus
Wszystkie W Tak
115 Gadożer
Circaetus gallicus
Wszystkie W Tak
116 Gajówka
Sylvia borin
F,M
117 Gawron
Corvus frugilegus
L, S≥500,M
118 Gągoł
Bucephala clangula
L, S≥20,M
119 Gągołek
Bucephala albeola
Wszystkie W Tak
120 Gąsiorek
Lanius collurio
F,M
121 Gęgawa
Anser anser
L, Z, S≥50,M Z = 01.12.-31.01.
122 Gęsiówka egipska
Alopochen aegyptiaca
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
123 Gęś białoczelna
Anser albifrons
D, F, Z, S≥500,M Z = 01.12.-31.01.
124 Gęś krótkodzioba
Anser brachyrhynchus
W Tak
125 Gęś mała
Anser erythropus
W Tak
126 Gęś tybetańska
Anser indicus
W Tak
127 Gęś zbożowa
Anser fabalis
D, F, S≥1000,M
128 Gil
Pyrrhula pyrrhula
L, S≥20,M
129 Głowienka
Aythya ferina
L, S≥20,M
130 Głowienka x Podgorzałka
Aythya ferina x Aythya nyroca
W Tak
131 Głuszec
Tetrao urogallus
W Tak
132 Głuszek
Emberiza cia
Wszystkie W Tak
133 Górniczek
Eremophila alpestris
W Tak
134 Grubodziób
Coccothraustes coccothraustes
S≥20,M
135 Grzywacz
Columba palumbus
Z, S≥200 ,M Z = 01.12.-31.01.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
136 Grzywienka
Chenonetta jubata
Wszystkie W Tak
137 Hełmiatka
Netta rufina
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
138 Ibis czczony
Threskiornis aethiopicus
Wszystkie W Tak
139 Ibis grzywiasty
Geronticus eremita
Wszystkie W Tak
140 Ibis kasztanowaty
Plegadis falcinellus
Wszystkie W Tak
141 Jarząbek
Bonasia bonasia
W Tak
142 Jarzębatka
Sylvia nisoria
W
143 Jaskółka rudawa
Cecropis daurica
Wszystkie W Tak
144 Jastrząb
Accipiter gentilis
L, S≥5,M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
145 Jemiołuszka
Bombycilla garrulus
W
146 Jer
Fringilla montifringilla
Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
147 Jerzyk
Apus apus
L, F,M L = poza aglomeracjami miast
148 Jerzyk alpejski
Tachymarptis melba
Wszystkie W Tak
149 Jerzyk blady
Apus pallidus
Wszystkie W Tak
150 Kalandra czarna
Melanocorypha yeltoniensis
Wszystkie W Tak
151 Kalandra szara
Melanocorypha calandra
Wszystkie W Tak
152 Kamieniuszka
Histrionicus histrionicus
Wszystkie W Tak
153 Kamusznik
Arenaria interpres
W Tak
154 Kania czarna
Milvus migrans
W
155 Kania ruda
Milvus milvus
W
156 Kapturka
Sylvia atricapilla
F, Z,M Z = 15.10.-15.03.
157 Kapturnik
Lophodytes cucullatus
Wszystkie W Tak
158 Karliczka
Porzana pusilla
Wszystkie W Tak
159 Karolinka
Aix sponsa
W Tak Dokumentacja fotograficzna wymagana jest tylko w przypadku samic i ptaków młodocianych
160 Kawka
Corvus monedula
S≥200,M
161 Kazarka rdzawa
Tadorna ferruginea
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
162 Kląskawka
Saxicola rubicola
W
163 Kląskawka syberyjska
Saxicola maurus
Wszystkie W Tak
164 Kobczyk
Falco vespertinus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
165 Kobuz
Falco subbuteo
W W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
166 Kokoszka
Gallinula chloropus
Z,M Z = 01.12.-28.02.
167 Kopciuszek
Phoenicurus ochruros
F, Z,M Z = 01.12.-28.02.
168 Kormoran
Phalacrocorax carbo
L, S≥100,M
169 Kormoran czubaty
Phalacrocorax aristotelis
Wszystkie W Tak
170 Kormoran mały
Phalacrocorax pygmeus
Wszystkie W Tak
171 Kos
Turdus merula
S≥20,M
172 Kowalik
Sitta europaea
M
173 Krakwa
Anas strepera
W
174 Kraska
Coracias garrulus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
175 Krętogłów
Jynx torquilla
W
176 Krogulec
Accipiter nisus
L, S≥5, M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
177 Krogulec krótkonogi
Accipiter brevipes
Wszystkie W Tak
178 Kropiatka
Porzana porzana
W
179 Kruk
Corvus corax
S≥20, M
180 Krwawodziób
Tringa totanus
W
181 Krzyżodziób modrzewiowy
Loxia leucoptera
Wszystkie W Tak
182 Krzyżodziób sosnowy
Loxia pytyopsittacus
Wszystkie W Tak
183 Krzyżodziób świerkowy
Loxia curvirostra
W
184 Krzyżówka
Anas platyrhynchos
S≥1000,M
185 Krzyżówka x rożeniec
Anas platyrhynchos x Anas acuta
W Tak
186 Kszyk
Gallinago gallinago
W
187 Kukułka
Cuculus canorus
F,M
188 Kulczyk
Serinus serinus
F, Z, S≥5,M Z = 15.10.-15.03.
189 Kulik mniejszy
Numenius phaeopus
W
190 Kulik wielki
Numenius arquata
W
191 Kulon
Burhinus oedicnemus
Wszystkie W Tak
192 Kurhannik
Buteo rufinus
W Tak
193 Kuropatwa
Perdix perdix
W
194 Kwiczoł
Turdus pilaris
L, S≥100, M L = kolonie lęgowe (>5 gniazd) poza osiedlami ludzkimi.
195 Kwokacz
Tringa nebularia
W
196 Lelek
Caprimulgus europaeus
W
197 Lerka
Lullula arborea
F, Z, S≥20, M Z = 01.12.-28.02.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
198 Lodowiec
Gavia immer
Wszystkie W Tak
199 Lodówka
Clangula hyemalis
W Tak
200 Łabędź czarnodzioby
Cygnus columbianus
W
201 Łabędź czarny
Cygnus atratus
Wszystkie W Tak
202 Łabędź krzykliwy
Cygnus cygnus
W
203 Łabędź niemy
Cygnus olor
Z, S≥50,M Z = 01.12.-28.02.; Z = S≥20
204 Łabędź niemy odmiany polskiej
Cygnus olor immutabilis
W
205 Łęczak
Tringa glareola
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
206 Łozówka
Acrocephalus palustris
F,M
207 Łuskowiec
Pinicola enucleator
Wszystkie W Tak
208 Łyska
Fulica atra
S≥100, M
209 Makolągwa
Linaria cannabina
S≥20,M
210 Mandarynka
Aix galericulata
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
211 Markaczka
Melanitta nigra
W Tak
212 Markaczka amerykańska
Melanitta americana
Wszystkie W Tak
213 Marmurka
Marmoretta angustirostris
Wszystkie W Tak
214 Mazurek
Passer montanus
S≥50,M
215 Mewa białogłowa
Larus cachinnans
L, S≥100,M
216 Mewa blada
Larus hyperboreus
Wszystkie W Tak
217 Mewa cienkodzioba
Chroicocephalus genei
Wszystkie W Tak
218 Mewa czarnogłowa
Ichthyaetus melanocephalus
W Tak
219 Mewa czarnogłowa x Śmieszka
Ichthyaetus melanocephalus x Chroicocephalus ridibundus
W Tak
220 Mewa delawarska
Larus delawarensis
Wszystkie W Tak
221 Mewa karaibska
Larus atricilla
Wszystkie W Tak
222 Mewa mała
Hydrocoloeus minutus
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
223 Mewa modrodzioba
Pagophila eburnea
Wszystkie W Tak
224 Mewa obrożna
Larus sabini
Wszystkie W Tak
225 Mewa polarna
Larus glaucoides
Wszystkie W Tak
226 Mewa romańska
Larus michahelis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
227 Mewa różowa
Rhodostethia rosea
Wszystkie W Tak
228 Mewa siodłata
Larus marinus
W Tak
229 Mewa siwa
Larus canus
L, S≥20,M
230 Mewa srebrzysta
Larus argentatus
L, S≥100,M
231 Mewa srebrzysta kompleks
Larus argentatus sensu lato
L, S≥100,M
232 Mewa trójpalczasta
Rissa tridactyla
W Tak
233 Mewa żółtonoga
Larus fuscus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
234 Modraczek
Tarsiger cyanurus
Wszystkie W Tak
235 Modraszka
Cyanistes caeruleus
M
236 Mornel
Charadrius morinellus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
237 Muchołówka białoszyja
Ficedula albicollis
W Tak
238 Muchołówka mała
Ficedula parva
W
239 Muchołówka szara
Muscicapa striata
F,M
240 Muchołówka żałobna
Ficedula hypoleuca
F,M
241 Myszołów
Buteo buteo
S≥5,M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
242 Myszołów włochaty
Buteo lagopus
W
243 Nagórnik
Monticola saxatilis
Wszystkie W Tak
244 Nur białodzioby
Gavia adamsii
Wszystkie W Tak
245 Nur czarnoszyi
Gavia arctica
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
246 Nur rdzawoszyi
Gavia stellata
W Tak
247 Nurogęś
Mergus merganser
L, S≥20,M
248 Ogorzałka
Aythya marila
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
249 Ogorzałka mała
Aythya affinis
Wszystkie W Tak
250 Ohar
Tadorna tadorna
W Tak
251 Oknówka
Delichon urbicum
L, F, S≥100,M L = kolonie lęgowe >10 gniazd.
252 Orlica
Larus ichthyaetus
Wszystkie W Tak
253 Orlik grubodzioby
Clanga clanga
Wszystkie W Tak
254 Orlik krzykliwy
Clanga pomarina
W Tak
255 Orlik sp.
Clanga sp.
W Tak
256 Orłosęp
Gypaetus barbatus
Wszystkie W Tak
257 Ortolan
Emberiza hortulana
F,M
258 Orzechówka
Nucifraga caryocatactes
W Tak
259 Orzeł cesarski
Aquila heliaca
Wszystkie W Tak
260 Orzeł przedni
Aquila chrysaetos
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
261 Orzeł stepowy
Aquila nipalensis
Wszystkie W Tak
262 Orzełek
Hieraaetus pennatus
Wszystkie W Tak
263 Osetnik
Carduelis citrinella
Wszystkie W Tak
264 Ostrygojad
Haematopus ostralegus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
265 Pasterz
Pastor roseus
Wszystkie W Tak
266 Paszkot
Turdus viscivorus
L, Z, S≥5,M Z = 01.12.-31.01.
267 Pelikan kędzierzawy
Pelecanus crispus
Wszystkie W Tak
268 Pelikan mały
Pelecanus rufescens
Wszystkie W Tak
269 Pelikan różowy
Pelecanus onocrotalus
Wszystkie W Tak
270 Pełzacz leśny
Certhia familiaris
M
271 Pełzacz ogrodowy
Certhia brachydactyla
M
272 Perkoz dwuczuby
Podiceps cristatus
Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
273 Perkoz grubodzioby
Podilymbus podiceps
Wszystkie W Tak
274 Perkoz rdzawoszyi
Podiceps grisegena
W
275 Perkoz rogaty
Podiceps auritus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
276 Perkozek
Tachybaptus ruficollis
L, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
277 Piaskowiec
Calidris alba
W Tak
278 Piecuszek
Phylloscopus trochilus
F,M
279 Piegża
Sylvia curruca
F,M
280 Pierwiosnek
Phylloscopus collybita
F, Z,M Z = 15.10.-15.03.
281 Pleszka
Phoenicurus phoenicurus
F,M
282 Pleszka białogłowa
Phoenicurus leucocephalus
Wszystkie W Tak
283 Pleszka x Kopciuszek
Phoenicurus phoenicurus x Phoenicurus ochruros
W Tak
284 Pliszka brytyjska
Motacilla alba yarrellii
Wszystkie W Tak
285 Pliszka cytrynowa
Motacilla citreola
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
286 Pliszka cytrynowa x Pliszka żółta
Motacilla citreola x Motacilla flava
W Tak
287 Pliszka czarnogłowa
Motacilla flava feldegg
Wszystkie W Tak
288 Pliszka górska
Motacilla cinerea
W
289 Pliszka siwa
Motacilla alba
F, Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
290 Pliszka sp.
Motacilla sp.
W Tak
291 Pliszka tundrowa
Motacilla flava thunbergi
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
292 Pliszka żółta
Motacilla flava
F, S≥20,M
293 Pliszka żółtawa
Motacilla flava flavissima
Wszystkie W Tak
294 Pluszcz
Cinclus cinclus
W Tak
295 Płaskonos
Anas clypeata
W
296 Płatkonóg płaskodzioby
Phalaropus fulicarius
Wszystkie W Tak
297 Płatkonóg szydłodzioby
Phalaropus lobatus
W Tak
298 Płochacz halny
Prunella collaris
Wszystkie W Tak
299 Płochacz syberyjski
Prunella montanella
Wszystkie W Tak
300 Płomykówka
Tyto alba
W
301 Podgorzałka
Aythya nyroca
W Tak
302 Podróżniczek
Luscinia svecica
W
303 Pokląskwa
Saxicola rubetra
F, S≥5,M
304 Pokrzewka aksamitna
Sylvia melanocephala
Wszystkie W Tak
305 Pokrzewka wąsata
Sylvia cantillans
Wszystkie W Tak
306 Pokrzywnica
Prunella modularis
Z, S≥5,M Z = 01.12.-28.02.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
307 Pomurnik
Tichodroma muraria
Wszystkie W Tak
308 Poświerka
Calcarius lapponicus
W Tak
309 Potrzeszcz
Emberiza calandra
S≥50,M
310 Potrzos
Emberiza schoeniclus
Z, S≥20,M Z = 01.12.-31.01.
311 Pójdźka
Athene noctua
W
312 Przepiórka
Coturnix coturnix
F,M
313 Puchacz
Bubo bubo
W Tak
314 Pustułeczka
Falco naumanni
Wszystkie W Tak
315 Pustułka
Falco tinnunculus
L, S≥5,M L = poza aglomeracjami miast
316 Puszczyk
Strix aluco
W
317 Puszczyk mszarny
Strix nebulosa
Wszystkie W Tak
318 Puszczyk uralski
Strix uralensis
Wszystkie W Tak
319 Raniuszek
Aegithalos caudatus
S≥20,M
320 Raniuszek czarnobrewy
Aegithalos caudatus europaeus
W
321 Raróg
Falco cherrug
Wszystkie W Tak
322 Raróg górski
Falco biarmicus
Wszystkie W Tak
323 Remiz
Remiz pendulinus
F, Z, S≥20,M Z = 15.10.-15.03.
324 Rokitniczka
Acrocephalus schoenobaenus
F,M
325 Rożeniec
Anas acuta
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
326 Rożeniec białolicy
Anas bahamensis
Wszystkie W Tak
327 Rybitwa białoczelna
Sternula albifrons
W
328 Rybitwa białoskrzydła
Chlidonias leucopterus
W
329 Rybitwa białowąsa
Chlidonias hybrida
W
330 Rybitwa czarna
Chlidonias niger
W
331 Rybitwa czubata
Sterna sandvicensis
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
332 Rybitwa krótkodzioba
Gelochelidon nilotica
Wszystkie W Tak
333 Rybitwa popielata
Sterna paradisaea
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
334 Rybitwa różowa
Sterna dougallii
Wszystkie W Tak
335 Rybitwa rzeczna
Sterna hirundo
W
336 Rybitwa wielkodzioba
Hydroprogne caspia
Lęgi W Tak
337 Rybołów
Pandion haliaetus
W
338 Rycyk
Limosa limosa
W
339 Rzepołuch
Linaria flavirostris
W
340 Samotnik
Tringa ochropus
W
341 Sęp kasztanowaty
Aegypius monachus
Wszystkie W Tak
342 Sęp płowy
Gyps fulvus
Wszystkie W Tak
343 Sierpiec
Bucephala islandica
Wszystkie W Tak
344 Sierpówka
Streptopelia decaocto
S≥50,M
345 Sieweczka mongolska
Charadrius mongolus
Wszystkie W Tak
346 Sieweczka morska
Charadrius alexandrinus
Wszystkie W Tak
347 Sieweczka obrożna
Charadrius hiaticula
W
348 Sieweczka pustynna
Charadrius leschenaultii
Wszystkie W Tak
349 Sieweczka rzeczna
Charadrius dubius
W
350 Siewka szara
Pluvialis dominica
Wszystkie W Tak
351 Siewka złota
Pluvialis apricaria
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
352 Siewka złotawa
Pluvialis fulva
Wszystkie W Tak
353 Siewnica
Pluvialis squatarola
W
354 Sikora lazurowa
Cyanistes cyanus
Wszystkie W Tak
355 Siniak
Columba oenas
W
356 Siwerniak
Anthus spinoletta
W Tak
357 Skowronek
Alauda arvensis
Z, S≥100,M Z = 01.12.-31.01.
358 Skowronek białoskrzydły
Alauda leucoptera
Wszystkie W Tak
359 Skowrończyk krótkopalcowy
Calandrella brachydactyla
Wszystkie W Tak
360 Słonka
Scolopax rusticola
W
361 Słowik rdzawy
Luscinia megarhynchos
F,M
362 Słowik syberyjski
Larvivora sibilans
Wszystkie W Tak
363 Słowik szary
Luscinia luscinia
F,M
364 Sokół skalny
Falco eleonorae
Wszystkie W Tak
365 Sokół wędrowny
Falco peregrinus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
366 Sosnówka
Periparus ater
M
367 Sowa jarzębata
Surnia ulula
Wszystkie W Tak
368 Sowa śnieżna
Bubo scandiacus
Wszystkie W Tak
369 Sójka
Garrulus glandarius
S≥20,M
370 Sójka syberyjska
Perisoreus infaustus
Wszystkie W Tak
371 Sóweczka
Glaucidium passerinum
W Tak
372 Sroka
Pica pica
S≥50,M
373 Srokosz
Lanius excubitor
W
374 Srokosz stepowy
Lanius excubitor homeyeri
Wszystkie W Tak
375 Sterniczka
Oxyura leucocephala
Wszystkie W Tak
376 Sterniczka jamajska
Oxyura jamaicensis
Wszystkie W Tak
377 Strepet
Tetrax tetrax
Wszystkie W Tak
378 Strumieniówka
Locustella fluviatilis
W
379 Strzyżyk
Troglodytes troglodytes
M
380 Syczek
Otus scops
Wszystkie W Tak
381 Szablodziób
Recurvirostra avosetta
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
382 Szczudłak
Himantopus himantopus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
383 Szczygieł
Carduelis carduelis
S≥20,M
384 Szlachar
Mergus serrator
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
385 Szlamiec długodzioby
Limnodromus scolopaceus
Wszystkie W Tak
386 Szlamnik
Limosa lapponica
W
387 Szpak
Sturnus vulgaris
Z, S≥1000,M Z = 01.12.-31.01.
388 Ścierwnik
Neophron percnopterus
Wszystkie W Tak
389 Ślepowron
Nycticorax nicticorax
W Tak
390 Śmieszka
Chroicocephalus ridibundus
L, S≥500,M
391 Śnieguła
Plectrophenax nivalis
W
392 Śnieżka
Montifringilla nivalis
Wszystkie W Tak
393 Śnieżyca cesarska
Anser canagicus
Wszystkie W Tak
394 Śnieżyca duża
Anser caerulescens
Wszystkie W Tak
395 Śnieżyca mała
Anser rossii
Wszystkie W Tak
396 Śpiewak
Turdus philomelos
Z, S≥20,M Z = 01.12.-28.02.
397 Świergotek drzewny
Anthus trivialis
F, S≥20,M W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
398 Świergotek łąkowy
Anthus pratensis
Z, S≥20,M Z = 01.12.-31.01.
399 Świergotek nadmorski
Anthus petrosus
W Tak
400 Świergotek polny
Anthus campestris
W
401 Świergotek rdzawogardły
Anthus cervinus
W Tak
402 Świergotek szponiasty
Anthus richardi
Wszystkie W Tak
403 Świergotek tajgowy
Anthus hodgsoni
Wszystkie W Tak
404 Świerszczak
Locustella naevia
F,M
405 Świerszczak melodyjny
Locustella certhiola
Wszystkie W Tak
406 Świstun
Anas penelope
Lęgi W Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
407 Świstun amerykański
Anas americana
Wszystkie W Tak
408 Świstun chilijski
Anas sibilatrix
Wszystkie W Tak
409 Świstunka ałtajska
Phylloscopus humei
Wszystkie W Tak
410 Świstunka brunatna
Phylloscopus fuscatus
Wszystkie W Tak
411 Świstunka górska
Phylloscopus bonelli
Wszystkie W Tak
412 Świstunka grubodzioba
Phylloscopus schwarzi
Wszystkie W Tak
413 Świstunka iberyjska
Phylloscopus ibericus
Wszystkie W Tak
414 Świstunka leśna
Phylloscopus sibilatrix
F,M
415 Świstunka północna
Phylloscopus borealis
Wszystkie W Tak
416 Świstunka złotawa
Phylloscopus proregulus
Wszystkie W Tak
417 Świstunka żółtawa
Phylloscopus inornatus
Wszystkie W Tak
418 Tamaryszka
Acrocephalus melanopogon
Wszystkie W Tak
419 Terekia
Xenus cinereus
Wszystkie W Tak
420 Trzciniak
Acrocephalus arundinaceus
F,M
421 Trzcinniczek
Acrocephalus scirpaceus
F,M
422 Trzcinniczek kaspijski
Acrocephalus agricola
Wszystkie W Tak
423 Trzmielojad
Pernis apivorus
W
424 Trznadel
Emberiza citrinella
S≥50,M
425 Trznadel białogłowy
Emberiza leucocephalos
Wszystkie W Tak
426 Trznadel czarnogłowy
Emberiza melanocephala
Wszystkie W Tak
427 Trznadel czubaty
Emberiza rustica
Wszystkie W Tak
428 Trznadel złotawy
Emberiza aureola
Wszystkie W Tak
429 Trznadel żółtogardły
Emberiza elegans
Wszystkie W Tak
430 Trznadelek
Emberiza pusilla
Wszystkie W Tak
431 Turkan
Somateria spectabilis
Wszystkie W Tak
432 Turkawka
Streptopelia turtur
W
433 Turkawka wschodnia
Streptopelia orientalis
Wszystkie W Tak
434 Uhla
Melanitta fusca
W Tak
435 Uhla garbonosa
Melanitta deglandi
Wszystkie W Tak
436 Uszatka
Asio otus
W
437 Uszatka błotna
Asio flammeus
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
438 Warzęcha
Platalea leucorodia
Wszystkie W Tak
439 Wąsatka
Panurus biarmicus
W
440 Wieszczek
Pyrrhocorax graculus
Wszystkie W Tak
441 Wilga
Oriolus oriolus
F,M
442 Wireonek czerwonooki
Vireo olivaceus
W Tak
443 Włochatka
Aegolius funereus
W Tak
444 Wodniczka
Acrocephalus paludicola
W Tak
445 Wodnik
Rallus aquaticus
Z,M Z = 01.12.-28.02.
446 Wójcik
Phylloscopus trochiloides
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
447 Wrona siwa
Corvus cornix
S≥20,M
448 Wróbel
Passer domesticus
S≥50,M
449 Wróbel skalny
Petronia petronia
Wszystkie W Tak
450 Wydrzyk długosterny
Stercorarius longicaudus
Wszystkie W Tak
451 Wydrzyk ostrosterny
Stercorarius parasiticus
W Tak
452 Wydrzyk sp.
Stercorarius sp.
W Tak
453 Wydrzyk tęposterny
Stercorarius pomarinus
Wszystkie W Tak
454 Wydrzyk wielki
Stercorarius skua
Wszystkie W Tak
455 Zaganiacz
Hippolais icterina
F,M
456 Zaganiacz mały
Iduna caligata
Wszystkie W Tak
457 Zaganiacz szczebiotliwy
Hippolais polyglotta
Wszystkie W Tak
458 Zaroślówka
Acrocephalus dumetorum
Lęgi W Tak Stwierdzenia lęgów podlegają weryfikacji KF.
459 Zausznik
Podiceps nigricollis
W
460 Zielonka
Porzana parva
W
461 Zięba
Fringilla coelebs
Z, S≥500,M Z = 01.12.-31.01.; Z = S≥50; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
462 Zimorodek
Alcedo atthis
W
463 Zniczek
Regulus ignicapilla
F, Z Z = 15.10.-15.03.
464 Żołna
Merops apiaster
W Tak
465 Żuraw
Grus grus
Z, S≥100,M Z = 01.12.-31.01.; W przypadku przelotu w "szczegółach obserwacji" należy uwzględnić czas trwania obserwacji.
466 Żuraw stepowy
Grus virgo
Wszystkie W Tak
467 Żwirowiec łąkowy
Glareola pratincola
Wszystkie W Tak
468 Żwirowiec stepowy
Glareola nordmanni
Wszystkie W Tak